Банковите такси за бедни така и не поевтиняха чувствително

Тегленето от банкомат на друга банка струва средно 0.92 лв., а за бедни – 0.88 лв.

Банковите такси за бедни така и не поевтиняха чувствително

Специалните платежни сметки за бедни се оказаха незначително по-евтини спрямо стандартните банкови продукти. Този извод може да се направи на базата на данните на Българската народна банка (БНБ) за средния размер на банковите такси по разплащателни сметки за 2017 г., съпоставени с тарифите на трите най-големите финансови институции у нас – "УниКредит Булбанк", Банка ДСК и ОББ.

От 2017 г. съществуват "платежни сметки за основни операции"

През февруари 2017 г. у нас бяха въведени "платежни сметки за основни операции" по силата на евродиректива от 2014 г.

Идеята бе бедните граждани да могат да се възползват от достъп до банкова сметка, защото някои услуги изискват изрично плащанията да стават по банков път, което е пречка за хората, живеещи в лишения. Въпреки това по закон подобна сметка може да се открие от всяко физическо лице, живеещо в Европейския съюз, а не само от социално слаби.

Според законовите текстове услугите по платежните сметки за основни операции трябва да са или безплатни, или да се предлагат срещу "приемливи такси", които са съобразени с нивото на доходите в страната.

Задължително е въпросните такси да са по-ниски както от таксите за същите услуги, които съответната банка извършва по платежни сметки за "неосновни" операции, така и от средния размер на таксите за цялата банковата система.

Въпросният среден размер се обявява веднъж годишно от БНБ. Във вторник централната банка обяви размерите за тази година на база на информация, подадена от банките, за 2017 г. Новата таблица трябва да бъде приложена най-късно до 1 август тази година.

"БНБ изчислява средния размер на таксите като средноаритметична стойност на размера на таксите, подадени от банките, за всяка от услугите. Когато десет или повече банки предлагат някоя от услугите по разплащателни сметки на потребители без такса, или без такса до определен праг, тази услуга се определя като безплатна в публикувания от БНБ среден размер на таксите, или съответно като безплатна до изчисления среден размер на този праг", уточняват от централната банка.

От 1 август откриването на сметка за бедни трябва да струва под 1.79 лв.

Според новата таблица, която трябва да бъде приложена най-късно до 1 август 2018 г., откриването на разплащателна сметка за основни операции трябва да струва под 1.79 лв., а ако към нея е издадена дебитна карта – под 1.32 лв.

Обслужването на разплащателна сметка за бедни с дебитна карта към нея трябва да е под 2.02 лв. на месец. Внасянето на пари трябва да е безплатно за сума до 4161 лв.

Тегленето на пари на каса до 1000 лв. трябва да струва под 1.02 лв. Тегленето от банкомат на банката може да струва под 0.20 лв., а от банкомат на друга банка – под 0.92 лв.

Плащането през ПОС терминал трябва да е безплатно.

Паричен превод на хартиен носител към друга банка от сметка за основни операции трябва да струва под 2.22 лв., а към същата банка – под 0.99 лв.

В момента услугите за бедни не са много по-евтини

Справка в тарифите на трите най-големи банки у нас – "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и ОББ, показва, че намалението на цените на редица от услугите за бедни не е значително спрямо стойността на стандартните продукти.

Най-слаба е отстъпката например при тегленето от банкомат. За тази услуга, когато устройството е на друга банка, "УниКредит" и ДСК стандартно събират по 1.10 лв. за карти "Виза", а ОББ – 1 лв. Ако тегленето е от "сметка за основни операции", тарифата и в трите най-големи банки пада до 0.88 лв.

Ако клиентът тегли парите от банкомат на същата банка, обичайната тарифа на ДСК и ОББ е 30 ст., но по сметка за бедни пада съответно на 0.21 ст. и 0.20 ст. "УниКредит Булбанк" не събира такса и в двата случая.

Откриването на банкова сметка стандартно струва 2.50 лв. в "УниКредит Булбанк" и 2 лв. в ДСК, но по отношение на специалната сметка услугата поевтинява до 1.90 и в двете банки. ОББ е най-щедра към бедните по отношение на тази услуга, защото я предоставя без такса, докато в стандартния случай събира 2 лв.

Хартиените банкови преводи към друг трезор не излизат значително по-евтино. Например "УниКредит" събира стандартно за тази услуга 3 лв., но ако платежната сметка е за основни операции, цената пада до 2.10 лв. ДСК и ОББ събират стандартно по 2.50 лв. за превод през БИСЕРА, докато с отстъпката цената пада съответно на 2.11 лв. и 1.99 лв.

По отношение на тегленето до 1000 лв. на каса почти няма разлика в тарифата. Например ДСК стандартно събира за тази услуга 0.15% върху сумата, но минимум 2 лв., докато с отстъпката за бедни цената пада на 0.14%, но минимум 1.99 лв. При ОББ ситуацията е сходна. Стандартната услуга се тарифира с 0.3% върху сумата, но минимум 1 лв., докато при сметките за бедни има отстъпка до 0.25%, но минимум 0.99 лв. В "УниКредит Булбанк" тегленето на каса обичайно струва 3 лв., но ако сметката е за основни операции, цената пада до 0.25% от сумата, минимум 2.50 лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?