Комисията за защита на потребителите:

Банковите условия по кредитите са непълни и неясни

Банковите условия по кредитите са непълни и неясни

Комисията за защита на потребителите е направила преглед на общите условия на банките за потребителски и ипотечни кредити на физически лица и е установила ред непълноти и несъответствия с нормативните изисквания, съобщиха от ведомството в петък.

Прегледът бе извършен след многобройни оплаквания на клиенти срещу общите условия на договорите по кредити и практиката банките да променят условията по време на погасяването на задълженията.

В резултат на анализа на условията на всички 25 банки, предлагащи такива продукти на граждани, КЗП е изготвила към всяка от тях индивидуални препоръки за отстраняване на неяснотите в определени клаузи. Писма до посочените банки са изпратени от КЗП, като е определен срок за вземане на мерки за отразяване на препоръките.

От Асоциация на банките в България са заявили готовност да съдействат за отстраняване на допуснати пропуски и несъвършенства в общите условия, когато такива са установени.

КЗП ще продължи с проверка на условията за клиентите при останалите финансови посредници, предлагащи небанкови финансови услуги.

Споделяне

Още от Бизнес