Банковото разплащане за сделки с имоти на път да стане задължително

Банковото разплащане за сделки с имоти на път да стане задължително

Разплащанията по сделки с недвижими имоти ще стават само по банков път. Това предвиждат промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, които минаха на първо четене в парламента в сряда.

Промените бяха подготвени в последните месеци на миналата година и се очакваше да влязат в сила от началото на тази година, което предизвика активизиране на сделките с имоти в навечерието на Нова година заради притеснения от усложнения с разплащането след влизане в сила на промените.

Според приетите в сряда промени, при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, страните представят декларация, че сумата, посочена в акта, е действително уговорената цена по сделката.

Предвидено е пред нотариуса да се представя заверен препис от платежните документи, когато между страните са извършени плащания преди съставянето на нотариалния акт. Когато в акта са уговорени последващи плащания, страните посочват в декларацията и сметката, по която ще се извършват плащанията.

Предлагат се два варианта за извършване на плащания между страните по сделката - те могат да се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка.

Според вносителя на промените – Министерския съвет - промените "ще допринесат за предотвратяване укриването на истинската цена на сделката при облагането с данък, както и за изясняване произхода на средствата по сделката и за противодействие на изпирането на пари".

Таза промяна няма да изсветли пазара, смята Атанас Гаров, изпълнителнен директор на консултантската компания в областта на недвижимите имоти "Колиърс интернешънъл". В сряда той заяви още, че по банков път ще се изплаща декларираната сума, но това не означава, че отделно на ръка няма да се доплаща.

За да се изсветлят сивите сектори, един от които е имотният, са необходими редица мерки, сред които данъчни и за проследяване на парични потоци. 

По време на обсъждането в парламента в сряда Янаки Стоилов от левицата поиска да бъдат предвидени мерки за защита на интересите на фирмите и гражданите от едностранно налаганите от банките условия. В случая законодателството допринася да се увеличи финансовият ресурс, с който оперират банките, а таксите понякога са по-големи от стойността на превода, който се налага да бъде направен.

Колегата му Любен Корнезов смята, че промените няма да доведат до търсените резултати, тъй като е предложена само декларация и не се дава никаква друга гаранция, че в нея няма да се вписва сума, по-ниска от реалната цена на сделката. Корнезов допълни, че тази декларация трябва да се свърже с някакви санкции в случай на неточна или невярна информация в документа. Павел Шопов от "Атака" заяви, че при подписване на декларация се носи наказателна отговорност.

Споделяне

Още от Бизнес