Бариерата пред разкриването на ненужни болници падна в съда

ВАС окончателно обяви Националната здравна карта за нищожна

Бариерата пред разкриването на ненужни болници падна в съда

Върховният административен съд (ВАС) окончателно обяви за нищожно решението на Министерския съвет, с което е утвърдена Националната здравна карта – документът, който определя с какъв ресурс от болници, лекари, сестри и апаратура разполагаме по места и дали той е достатъчен, под или над потребностите. Така на практика падна единствената законова бариера пред разкриването на ненужни нови болници и разширяване на съществуващите.

Здравната карта беше ключова част от планираната от бившия здравен министър Петър Москов реформа, тъй като се предвиждаше на базата на потребностите в нея да не бъде разрешавано разкриване и да не бъдат финансирани с обществени средства болници на местата с излишък на такива. Сега, докато Министерството на здравеопазването не издаде нова Здравна карта, няма основание, на което да отказва разкриване на нови болници, дори в градовете с най-голямо пренасищане като София, Пловдив и Пазарджик.

През 2016 г. например комисията по здравната карта към министерството е издала 13 отрицателни становища за потребността от разкриване на още болнични легла в отделения на съществуващи лечебни заведения.

Според последния вариант на Здравната карта само в осем от 28-те области на страната няма излишък на легла за активно лечение – Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Добрич, Видин, Шумен и Ямбол. В София обаче излишни се оказват 1089 легла за активно лечение. Сред най-засегнатите специалности са гастроентерологията, където леглата трябва да са със 141 по-малко, ортопедия и травматология - с 213 по-малко, хирургия - със 152 по-малко и урология - със 122 по-малко.

Т.нар. селективно договаряне, при което НЗОК сключва договор само с необходимия брой болници, покриващи определени критерии, така и никога не заработи реално, така че в това отношение промяна през следващата година няма да има. НЗОК ще продължи да работи с всички лечебни заведения, покриващи определени стандарти, с тази разлика, че могат да се нароят нови болници и отделения след падането на здравната карта в съда.

Сега се очаква Министерството на здравеопазването да публикува нов проект на Национална здравна карта и да обяви ще продължи ли да следва начертаната политика да не се финансират всички болници на местата с излишък от структури.

Здравната карта е пореден здравен документ на екипа на Петър Москов, който пада в съда заради едни и същи пороци – неспазена процедура. Петчленният състав на ВАС потвърждава решението на тричленния, че картата по същество е нормативен документ и е трябвало да бъде обнародван в "Държавен вестник", а това не е направено, поради което е нищожна.

"Законосъобразно и обосновано тричленният състав на Върховния административен съд, VІ отделение е приел, че необнародването като подзаконов нормативен акт в "Държавен вестник" закон е съществен порок, водещ до нищожност", се казва в мотивите на съда.

Здравната карта беше атакувана в съда от Центъра за защита правата в здравеопазването, който оспори и редица други здравни документи като наредби, медицински стандарти и т.н, които в последствие също бяха отменени от съда.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?