Бързото връщане на ДДС за някои фирми пречи на конкуренцията

Правилата на конкуренцията се нарушават от планираното от Националната агенция по приходите ускорено 10-дневно връщане на ДДС за някои от фирмите, които отговарят на т.нар. златен стандарт. Това е решила Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в свое становище по намерението на финансовото министерство да улесни възстановяването на данъка върху добавената стойност за някои дружества.

Според КЗК въвеждането на подобен златен стандарт ще доведе до необосновано освобождаване от прилагането на общите срокове по връщане на ДДС и само привилегировани компании ще си получават по-бързо ДДС. Така ще бъдат поставени в неравностойно положение малките и средните предприятия, както и новопоявилите се предприятия на пазара, тъй като за тях няма да е изпълнено или условието за общ размер на исканията за възстановяване на ДДС, или условието за тригодишна данъчна история.

Златният стандарт би довел до повишаване на бариерите за навлизане на пазара и от това ще се възползват големите играчи Това противоречи на принципите за стимулиране на свободната инициатива в стопанската дейност, отваряне на пазарите и създаване на условия за навлизане на нови участници на съответните пазари.

Освен това, комисията обръща внимание на финансовото ведомство, че според българската конституция данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон и съответно промени във възстановяването на ДДС трябва да стане със законови поправки.

КЗК предлага на данъчната агенция да ускори възстановяването на ДДС за всички данъчнозадължени лица, като бъдат предвидени единни, обективни, ясни и публични критерии, осигуряващи равнопоставеност на всички реални и потенциални участници на съответните пазари, при спазване на правилата за предоставяне на държавни помощи.

Споделяне

Още от Бизнес