БАСАТ поема обучението на шофьори на камиони и автобуси

Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ) на Миролюб Столарски получи в сряда лиценз от транспортното министерство да извършва курсове за обучение на шофьори на автобуси и камиони, извършващи обществен превоз

Става въпрос за специално обучение, което включва поне 280-часов курс, като от тях поне 20 часа трябва да са практическо обучение на машина от категорията, за която се издава сертификатът. След като изкарат курса, водачите от категориите и подкатегориите С1, С1+Е, С, С+Е, D1, D1+E, D или D+E ще полагат теоретичен изпит и при успешни резултати ще получават "Карта за квалификация на водач на МПС". Документът ще е шофьорската книжка на тези водачи и ще се издава от транспортното министерство. Издаването ѝ се налага заради изискванията на Директива 2003/59 на ЕС, която е приложена в Закона за автомобилните превози. "Картата" ще се получава в 30-дневен срок.

С публикуваната през август м.г. в Държавен вестник Наредба за провеждане на обучение за водачите на автомобили за превоз на пътници и товари на транспортното министерство се разрешава при определени условия курсът да бъде съкратен наполовина. Това обаче ще става, при условие, че целият учебен материал бъде включен в обучението.

За да могат да се запишат в съкратената форма, единственото изискване към шофьорите е да са поне на 21 години за категории С и С+Е (при горна граница за пълната програма на обучение 18 г.) и 23 години за категории D и D+E (при горна граница за пълен курс 21 г.).

Ако водачът има свидетелство за професионална компетентност за превоз само на товари или само на пътници, той се обучава само по теми, които са специфични за новата квалификация. Съответно трябва да изкара 70 часа, а по ускорената процедура – от 35 часа.

Изискването на наредбата за придобиване на професионална квалификация влиза в сила от 10 септември 2008 г. за водачите с категории D и D+E. За шофьорите с C или C+E регламентите на наредбата ще важат от 10 септември догодина.

Изпитът е теоретичен и съдържанието му е съгласно изискванията на учебната програма. В един ден на него ще могат да се явяват до 30 души. БАСАТ се задължава да съхранява 5 години цялата документация от изпита.

Самият изпит се състои от 2 части. В първата се решава тест от 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможни. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат и времето за решаването им е 60 минути. За успешно издържали се смятат тези, които са отговорили правилно на повече от 50 въпроса. Водачите ще трябва да се явяват на опреснителни курсове на всеки 5 години.

Според груби сметки от август м.г. с въвеждането на новите изисквания курсът за категория „Д“ ще надхвърли 1500 лв., при положение че в момента струва около 800 лв.

Споделяне

Още от България