БДЖ прекрати търга за нови мотриси за 246 млн. лв. ден след изборите

Причината е, че на финала е останала единствено офертата на "Сименс"

БДЖ прекрати търга за нови мотриси за 246 млн. лв. ден след изборите

"БДЖ Пътнически превози" прекрати обществената поръчка за купуване до 16 нови електрически мотрисни влака за 246 млн. лв. без ДДС. Причината е, че на финала е останал само един кандидат - офертата на обединение водено от "Сименс".

Това става ясно от публикуваното решение за прекратяване на търга. То е подписано от управителя на "БДЖ - Пътнически превози" Любен Нанов и прокуриста на държавното дружество Велик Тонев ден след парламентарните избори – на 5 април 2021 г.

Процедурата за избор на изпълнител за доставката на до 16 мотрисни влака беше обявена в началото на 2020 г.

В надпреварата се включиха трима кандидати – "Сименс", "Алстом" и "Щадлер". Всичките бяха допуснати до подаване на ценови предложения.

Най-ниската предложената цена за един мотрисен влак бе на "Алстом" - 14 852 500 лв. без ДДС, а най-висока е на "Щадлер" - 16 286 451 лв. без ДДС.

При поканата за договаряне на цените "Алстом" и "Щадлер" обаче не са изпратили свои представители и не са участвали в етапа на провеждане на преговори. В същото време двамата кандидати не са заявили официално, че първоначално подадената оферта следва да се счита за окончателна. Така "Алстом" и "Щадлер" са отстранени от процедурата.

В същото време комисията по избора на изпълнител е провела преговори единствено със "Сименс" и го предлага за изпълнител на обществената поръчка. Ценовото предложение на "Сименс" беше между офертите на двамата отстранени кандидати - 15 671 534.18 лв. без ДДС за един мотрисен влак.

Ръководството на "БДЖ Пътнически превози" обаче смята, че сключването на договор с единствения участник, допуснат до оценяване и класиране в процедура, нарушава принципа на свободната конкуренция. 

Причината е, че избраният критерий за възлагане на поръчката е "оптимално съотношение качество/цена". Когато на пазара обективно съществуват по-голям брой потенциални и заинтересовани изпълнители, а реално до финала е участвал само един, това пречи да бъде постигнато сравнение на поне две и повече подходящи оферти, за да се избере икономически най-изгодната, аргументират се управителят и прокуристът на "БДЖ Пътнически превози".

Според тях от съществено значение е и факта, че единствения участник е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка.

Превишението над прогнозната стойност е с около 5 млн. лв. без ДДС, което не е голяма сума предвид общата стойност от 246 млн. лв. без ДДС. Има редица търгове, но на други държавни дружества, например НКЖИ, които избират за победител участник с цена с около 100 млн. лв. отгори спрямо най-ниското предложение.

Решението на ръководството на държавното дружество подлежи на обжалване в 10 дневен срок.

"БДЖ Пътнически превози" има договор за доставка на 15 броя "умни" локомотива със "Сименс", като първите пристигнаха в началото на годината и бяха изпробвани лично от премиера Бойко Борисов. Първоначално договорът беше за доставката на 10 локомотива "Смартрон" за 57.5 млн. лв. без ДДС до средата на 2021 г. Няколко месеца след подписването му обаче, в края на 2020 г. с анекс бяха поръчани още 5 локомотива за 27.1 млн. лв. без ДДС, които трябва да бъдат доставени до края на 2021 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?