БДЖ забрани цигарите в спалните вагони

От 1 януари 2005 година се въвеждат нови ограничения за тютюнопушенето във влаковете, съобщиха от пресслужбата на БДЖ ЕАД. Определят се нови зони за пушачи и непушачи във всички категории влакове.

В ускорените бързи и бързите влакове пушенето ще е позволено за първокласните купейни вагони - в последните 3 купета. Когато влаковете са композирани само от първокласни купейни вагони ще може да се дими в два вагона. В първокласните и второкласни безкупейни вагони ще се пуши само на местата, отделени с преграда и оборудвани при тяхното производство за тази цел. В композициите от 5 и повече второкласни вагони ще се позволяват цигари в 2 вагона, а когато са по-малко вагоните - само в един от тях.

В пътническите влакове с времепътуване над 2 часа пушенето ще е позволено: във влаковете, композирани с второкласни вагони, независимо от броя им - в 1 вагон; във влаковете, композирани с една секция от електромотрисен влак - в последния вагон; във влаковете, композирани с две секции електромотрисни влака - в двата средни вагона.

Пушенето се забранява в останалите места и вагони на горепосочените влакове, включително в коридорите, тоалетните и платформите; във всички влакове с времепътуване под два часа; в спалните и кушет вагони.

В случаите на включване на допълнителни вагони по план в отделни дни от седмицата или при увеличения на съставите на влаковете през празнични дни при един второкласен вагон - пушенето е забранено; при два и повече второкласни вагона ще се пуши само в един от тях.

При специални влакове за групи цигарите са забранени, когато става въпрос за деца. При туристически пътувания или превоз на фенове на спортни събития зоните за пушачи и непушачи ще се определят чрез пряко договаряне.

До началото на януари глобата за пътници, които димят в зоните, където пушенето е забранено, остава досегашната от 5 лв. Предстои обаче Съветът на директорите на БДЖ ЕАД да увеличи размера на санкцията.

Ресторант-вагоните са отдадени от БДЖ ЕАД под аренда на фирма "Ресторанти и специализирани вагони" АД, която следва да определи доколко и в каква степен ще бъде разрешено тютюнопушенето в ресторант-вагоните.

Споделяне

Още от България