Бедните българи са около 1.2 милиона

Около 1.2 милиона българи са бедни, като броят им е постоянна величина, сочи становище на Икономическия и социален съвет (ИСС), разпространено на конференция за борба с бедността в петък.

Относителният дял на бедните у нас не се различава съществено от този в останалите страни-членки на ЕС и в частност на новоприсъединените страни, но са съществени разликите по отношение на праговете на бедност.

В България доходите на 21.1% от хората са под официалния праг на бедност (211 лв. за 2010 г.). В Европейския съюз (ЕС) средният дял на бедните е 17%.

Прагът на бедност в евро за България е 2.8 пъти по-нисък в сравнение с новоприсъединилите се страни и 13 пъти по-нисък от този за старите страни-членки на ЕС.

При равни ценови условия доходите у нас са в пъти по-ниски и осигуряват по-нисък жизнен стандарт. Като следствие от финансовата и икономическа криза ИСС откроява и проблемът "работещи бедни".

До края на годината България ще има национална стратегия за борбата с бедността и социалното изключване, съобщи зам.-социалният министър Валентина Симеонова. Работата по стратегията започва с изработването на 28 областни стратегии за справяне с бедността.

Образованието е ключът за решаване на проблемите с бедността, смята постоянният представител на Световната банка в България Флориан Фихтъл. По думите му особено внимание трябва да се обърне на ранното отпадане на уязвимите групи от образователната система. В България едва 13 на сто от ромите имат средно образование, за разлика от 90 на сто от останалото население, каза Фихтъл.

Споделяне

Още от България