БЕХ продава сградата си на "Булгартрансгаз"

БЕХ продава сградата си на "Булгартрансгаз"

Кабинетът позволи на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) да продаде сградата, в която в момента се помещава в столичния квартал "Люлин 2", на дъщерното си дружество "Булгартрансгаз", съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет в сряда.

Така поземленият имот, с построените в него административна сграда и спомагателни постройки и съоръжения, на бул. "Панчо Владигеров" 66 до метростанция "Люлин" ще стане собственост на газовия оператор.

Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, като началната цена ще бъде определена от сертифициран оценител, посочват от "Дондуков 1".

Целта на продажбата е да се оптимизират и намалят разходите за ползване и поддържане на помещения и сграден фонд от дружествата в групата на БЕХ. По този начин ще се осигури и изпълнението на изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет и на Закона за енергетиката, съгласно които операторът на преносната мрежа има отделно седалище от вертикално интегрираното предприятие, се отбелязва в съобщението.

Не става ясно обаче дали БЕХ ще се изнесе на друго място, както преди месеци стори друго негово дъщерно дружество – "Булгаргаз". Общественият доставчик на природен газ, който дълго време бе собственик на сградата в "Люлин 2", притежаваща вътрешен водопад, се пресели в центъра на София в близост до площад "Славейков".

Споделяне

Още от Бизнес