БЕХ заплашен с 570 млн. лв. глоба за пречки пред търговията с ток

Холдингът обяснява на Брюксел, че вече махнал териториалните ограничения

БЕХ заплашен с 570 млн. лв. глоба за пречки пред търговията с ток

"Българският енергиен холдинг" (БЕХ) може да бъде санкциониран от Европейската комисия с глоба от близо 570 млн. лв. заради това, че създава пречки пред свободната търговия с електроенергията на вътрешния и европейския пазар с поставяне на условия доставяният от холдинга ток да се препродава само на българския или само на външния пазар.

От Брюксел са изпратили писмо до БЕХ, че тази тяхна практика нарушава антитръстовите прави на Европейския съюз и ако не бъде преустановена, държавното предприятие може да бъде санкционирано с до 10 на сто от оборота му за предходната година.

Според консолидирания отчет на холдинга за 2013 г., който в момента се обработва за вписване в търговския регистър, приходите му за миналата година са възлизали на 5.697 млрд. лв.

Еврокомисията е изложила като нарушение и това, че БЕХ в споразуменията си с доставчиците на електроенергия има не само териториални ограничения за търговията с тока, но и механизми за контрол и санкциониране при неспазването на ограниченията.

От БЕХ заявиха, че процедурата, която формално е стартирала на 27 ноември 2012 г., се отнася към клаузи на договори на дъщерните му дружества НЕК, АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица Изток 2", които обаче с днешна дата не се прилагат.

Холдингът ще се запознае с възраженията на Брюксел и ще предприеме изготвянето на анализ, за да отговори на Комисията през втората половина на 2014 г., пише в съобщение на енергийния държавен мастодонт. Той допълва, че ще продължи да сътрудничи на Еврокомисията с оглед пълното интегриране на българския пазар на електроенергия към единния пазар на Европейския съюз.

От Брюксел припомнят, че в отделно разследване се проучва дали "Българския енергиен холдинг" и неговите дъщерни дружества "Булгаргаз" - за доставка на газ, и "Булгартрансгаз" - за газова инфраструктура, възпрепятстват свои конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Официалната  процедура по този въпрос бе открита през юли 2013 година.

Само преди дни "Булгартрансгаз" бе санкционирана от българската комисия за защита на конкуренцията с над 24 млн. лв. също заради злоупотреба с господстващо положение и неосигуряване на достъп до мрежата си.

БЕХ и дъщерните ѝ дружества може да проверят документите в преписката по разследването на Комисията, да отговорят в писмена форма и да поискат устно изслушване, за да представят мненията си по делото пред представители на Комисията и на националните органи за защита на конкуренцията. Комисията взема окончателно решение, след като страните са упражнили правото си на защита.

Ако, след като страните са упражнили правото си на защита, Комисията стигне до заключението, че има достатъчно доказателства за нарушение, тя може да издаде решение за забрана на съответното поведение и да наложи глоба в размер до 10 процента от годишния оборот на дружеството в световен мащаб, допълват от Брюксел.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес