БЕМФ: Въглищните ни централи бързо могат да станат по-екологични

БЕМФ: Въглищните ни централи бързо могат да станат по-екологични

Има по-бърз и по-евтин начин от разглежданите от държавните експерти варианти за преход на въглищните ни електроцентрали за постигането на европейските екоизисквания и намаляване на изхвърляните от тях въглеродни емисии, смятат от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ). Организацията обяви в сряда свое становище относно устно коментираното, но незаписано в никакъв официален документ, намерение на Министерството на енергетиката и "Българския енергине холдинг" за строеж на съоръжение за улавяне на въглеродния двуокис, изхвърлян от въглищните ни електроцентрали. Друга спорна, според БЕМФ, лансирана идея е газифицирането на използваните лигнитни въглища, за да се запазят работните места и дейността на държавната Мини "Марица Изток". Вместо тях форумът предлага да се използва водо-въглищно гориво или т.нар. зелен мазут, който е призната и прилагана технология и може да се използва като преходно гориво при позеленяването на българската енергетика и икономика.

Скъпи и с неясно бъдеще идеи

Според БЕМФ хранилището за СО2 емисии и газификация на въглищата са сложни и скъпи технологии, чието внедряване е спорно дали ще намали разходите на въглищните централи за сегашното закупуване на парникови газове, за да не плащат тежки екосанкции за замърсяване над пределно допустимото. И в двата случая има инвестиции, които трябва да се върнат чрез цената на тока, а при природния газ също има излъчване на вредни емисии.

Вместо да се търсят бързо приложими и финансово обосновани решения на проблемите, се предлагат инициативи и мерки без оценки на технико-икономическата целесъобразност и възможности за финансиране, при очевидната невъзможност те да бъдат реализирани в краткосрочен план.

От организацията посочват, че към държавните мини е сформиран екип от специалисти от Техническия университет и Минно-геоложки университет за геоложки проучвания къде може да се изгради дългосрочно СО2-хранилище. Експертите в нея обаче обръщат внимание, че колкото по-далеч от централите се намира подобно съоръжение, толкова по-скъпо ще струва изграждането и ползването им.

"Поради високата неопределеност на капиталовите разходи, ескалирането им по време на изпълнение на проекта е много вероятно и може да доведе до допълнителни рискове" посочва се в становището на БЕМФ. Освен това подобен проект ще трябва да мине екооценка.

За идеята на БЕХ за прилагане не на технология за газификация на лигнитни въглища от форума посочват, че това е отдавна проучена и отхвърлена като възможност опция, също замърсяваща въздуха макар и по-малко от въглищата. И двете заявени намерения обаче нямат шанс да се случат преди периода 2025-2030 г., смята организацията.

Предлаганата алтернатива – парогазови модули или "зелен мазут"

Тя предлага веднага да започне проучване на по-достъпни като инвестиции, ефективност и време за реализация технологии. Такива са или изграждане на заместващи парогазови модули или приложение на водо-въглищни горива (ВВГ) в съществуващите котли на въглищните централи.

"Прилагането на която и да е от двете технологии ще доведе до намаляване въглеродния отпечатък от експлоатация на тези централи и ще повиши конкурентноспособността им", мотивират се от БЕМФ и посочват, че ВВГ-инсталации работят в Австралия, Канада, Китай, Италия, Япония Швеция, Русия и в САЩ. В момента в Китай има над 20 инсталации за производство на ВВГ с годишна продукция повече от 4 млн. тона, казва се в становището на БЕМФ. Форумът отбелязва, че в България се работи от 2009 т. върху производството на иновативното ВВГ и технологията е патентована. При нея след смесването на въглища с вода и други съставки и изгарянето им се получава водород, който вече се използва за производството на електроенергия.

Според организацията използването на такова гориво е по-евтино, защото няма процес на подгряване преди изгарянето му, а отделяните в димните газове въглеродни емисии, серни и азотни окиси са доста под емисиите. БЕМФ посочва, че въпросното водо-въглищно гориво може да се произвежда на място във всяка ТЕЦ и да се гори в съществуващите котли, което е по-евтиният преход към по-високите технологии.

Така се дава шанс за дългогодишно използване на местните въглищни ресурси, а ВВГ може да се използва като поддържащо гориво или да се изгаря съвместно с други въглища или RDF, с цел намаляване на общите емисии, благодарение дисоциацията на водата и освобождаването на водород, обясняват от енергийния форум.

Възможен е старт на преходната технология през 2025 г

Неговите експерти смятат, че тази налична технология може да се внедри още през 2025 г. и да бъде предшественик на икономиката на бъдещо, основана на зеления водород, който се получава не при изгаряне на въглища, а чрез електролиза и използване на ток от възобновяеми източници

"Убедени сме, че следвайки добрите практики и успешните реформаторски действия на други страни в ЕС с въглищни централи, като минимум до 2025 г. ТЕЦ "Марица Изток 2" може да се превърне в един високотехнологичен енергиен комплекс, който може да запази ключовата си роля в българската енергетика", пише в становището на БЕМФ.

"Българското общество трябва да знае и цялата истина, а тя е, че ЕК очаква от България заявяване на точните дати за спиране на изгарянето на въглища в ТЕЦ и едва след това могат да започнат преговори за финансиране на модернизационните проекти в тези централи", допълва се в него.

Форумът отправя и призив всички планирани инициативи за преход и реформи в комплекса "Марица изток" да се обсъдят предварително с ЕК дали са съвместими за финансиране по механизма за справедлив преход.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?