Без държавни заеми и гаранции за проекти през 2020 г.

Без държавни заеми и гаранции за проекти през 2020 г.

През 2020 г. няма да има нови инвестиционни проекти, финансирани чрез държавни заеми или чрез издаване на държавна гаранция, реши правителството на заседанието си в сряда. Залага се обаче възможност за държавно гарантиране за 350 млн. евро условно финансиране за Фонда за гарантиране на влоговете от страна на Международната банка за възстановяване и развитие. За какво са предвидени средствата обаче не става ясно. 

Извън тази сума, в проекта на Закон за държавния бюджет за догодина няма да бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции. Основанието за това е, че няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане.

В последните  години единствената държавна гаранция в бюджета бе дадена за осигуряването на банков заем за 110 млн. евро за строежа на газовата връзка между България и Гърция. Тя ще бъде усвоена сега от проектната компания за интерконектора, който договори кредитирането от Европейската инвестиционна банка при изгодни лихвени условия.

Споделяне

Още от Бизнес