Без наем за партиен офис, ако се ремонтира и се плащат данъците

Без наем за партиен офис, ако се ремонтира и се плащат данъците

Парламентарно представените партии, както и тези, които са получили над 1% от гласовете на последните избори за депутати, ще ползват безвъзмездно дадените им държавата офиси до 10 години, но ако плащат данъци, режийни и текущи ремонти на помещенията.

Това, че тези партии няма да плащат наем, беше решено с намаляването на държавната им субсидия от 11 на 1 лев на подаден за тях глас. Мотивът беше, че с драстичното орязване на финансирането формациите няма да могат да плащат наемите на централите и офисите си из страната.

Сега правителството предлага правилата, с които партиите ще могат да получават безвъзмездно помещения за партийна дейност. Това става с промени в правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Според поправките партиите няма да могат да използват държавния имот за извършване на икономическа дейност, нито да ги отдават под наем или да ги преотстъпват за ползване. Те ще трябва да декларират, че разполагат с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имота.

Парламентарно представените партии ще трябва да представят документ, удостоверяващ, че имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, за да получат безплатен офис.

Извънпарламентарните пък ще трябва да доказват, че на последните избори за народни представители са получили не по-малко от един процент от действителните гласове.
Ако някоя формация не плаща повече от три месеца всички експлоатационни разходи, договорът се прекратява. Същото важи и ако на следващи парламентарни избори формацията получи под 1% подкрепа.

Споделяне

Още от България