Без орязване на фермерските евросубсидии за България

Без орязване на фермерските евросубсидии за България

България е изпълнила ангажиментите си към Европейската комисия в областта на земеделието и няма да ѝ бъде наложена предпазна клауза под формата на намаляване на субсидиите за земеделците с 25 на сто. Това съобщиха от представителството на ЕК в сряда след редовното ѝ заседание.

Опасността от редукция на безвъзмездните плащания за фермерите възникна, след като в последните доклади за изпълнението на ангажиментите на страната бе отчетено забавяне на структурирането на Разплащателната агенция за евросубсидиите в земеделието, изграждането на граничните ветеринарни пунктове и превенцията върху животинските болести. В края на лятото обаче поредица от европроверки проследиха докъде е стигнало изграждането на системата за разплащане и контрол върху финансовите потоци, както и имаше поредица от срещи за уреждане на преходния период за работа на българските месо и млекопреработвателните предприятия на европейския пазар.

„България отбеляза добър напредък и създаде интегрираната си система за администриране и контрол. Остават някои слабости, но от незначителен характер. Освен това България ни увери, че тези слабости ще бъдат отстранени преди стартирането на първите плащания", отбеляза еврокомисарят за земеделието и развитието на селските региони Мариан Фишер-Боел. Тя допълни, че страната ни ще бъде подложена на редовен одит.

Румъния обаче е заплашена от 25-процентово орязване на плащанията за земеделие от Европейския съюз, ако не преодолее някои сериозни пропуски при администрирането им и системата за финансов контрол до 9 ноември, в кратък срок ще бъдат редуцирани плащанията, които стартират на 1 декември 2007 г.

„Искам да изкажа специална благодарност на еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони г-жа Мариан Фишер Боел за високата и справедлива оценка, изказана за България”, посочи министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил в разпространено съобщение по повод решението на комисарите в Брюксел. Така България ще получи за 2007 г. пълната сума от над 250 млн. евро, предназначени за преки плащания.

„Поех ангажимент българското земеделие да не получи предпазна клауза и го изпълних. Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в България наистина гарантира коректното използване на средствата на ЕС за преки плащания за единица площ и аз съм доволен, че това мнение се споделя и от еврокомисарите”, каза още Кабил.

Той начерта като голяма цел оттук нататък успешният старт на Програмата за развитие на селските райони, която за седемгодишния период 2007-2013 г. ще възроди българското земеделие.

Под формата на преки плащания българските фирми и лицата, които обработват земя, ще получат 1.974 млрд. евро до 2013 г., а за развитие на селските региони – 2.609 млрд. евро.

Преки плащания

Млн. € по текущи цени

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

BG

202

249

290

330

411

492

1974

Развитие на селските райони

Млн. € по текущи цени

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

BG

244.1

337.1

437.3

399.1

398.1

397.7

395.7

2609.1

Споделяне

Още от Европа