Без пръстови отпечатъци в биометричните паспорти на децата в ЕС

Децата под 12 годишна възраст трябва да имат собствени биометрични паспорти, но те няма да съдържат пръстови отпечатъци, гласи една от промените в регламента за биометричните данни в паспортите, която европейските депутати приеха в сряда.

Мярката "едно лице – един паспорт" се въвежда с цел по-ефективна борба с трафика на деца. Досега паспорт, издаден на родител, често включваше и имената на децата, докато микрочипът съдържаше биометричните данни само на родителя.

С въвеждането на допълнителната мярка се гарантира, че всяко лице има собствен паспорт и че биометричните идентификатори са свързани единствено с лицето, което е притежател на паспорта.

Биометричните паспорти ще бъдат въведени в ЕС плюс Исландия, Норвегия и Швейцария на 29 юни тази година.

След терористичните атаки срещу САЩ на 11 септември 2001 г. държавите членки на ЕС поискаха от Еврокомисията да вземе незабавни мерки за повишаване на сигурността на документите за самоличност. В крайна сметка беше взето решение за включване на биометрични данни - портретна снимка и пръстови отпечатъци - в европейските паспорти, с цел по-ефективна борба с измамите и фалшификациите.

При провеждането на пилотни проекти в някои страни членки обаче се оказа, че пръстовите отпечатъци на децата, особено на тези под 6 годишна възраст, не отговарят на необходимото качество за проверка на самоличността и могат значително да се променят при растежа на детето. Поради тази причина се наложи внасянето на промени в първоначалния текст.

Според новото законодателство не трябва да бъдат вземани пръстови отпечатъци от деца под 12 годишна възраст. Въпреки това страните, които вече вземат пръстови отпечатъци от деца под тази възраст - но не и под 6-годишна възраст - могат да продължат да следват тази практика още четири години.

В случаите, когато е невъзможно да се вземат пръстови отпечатъци, държавите членки могат да издадат временен паспорт със срок на валидност максимум 12 месеца.

Споделяне

Още от Европа

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?