При правителството на Тройната коалиция

Без правила и на крак екофондът раздавал бързо пари на едни общини и мотаел други

Без да има ясно разписани правила за работа и с взети в "оперативен порядък" решения Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в екоминистерството е раздавало милиони на определени общини по време на Тройната коалиция, а други е трябвало да чакат по две до четири години. Това сочи одитен доклад на Сметната палата, извършен в периода от 1 януари 2005 г. до 30 септември 2009 г.. Документът бе публикуван в понеделник, а част от констатациите в него са пратени в прокуратурата за разследване.

Проверката обхваща в управлението на трима екоминистри – Долорес Арсенова, Джевдет Чакъров и сегашния Нона Караджова. За целия период шеф на ПУДООС бе Емилия Стоянова, която бе отстранена от Караджова след вътрешна проверка, установила, че приоритетно при предишното ръководство на министерството са финансирани общини на ДПС по проекти, които не са били от важно значение за околната среда и изпълнението на екоизискванията на Евросъюза. Тогава бе констатирано още, че екофондът щедро раздавал пари, с които фактически не разполага.

На практика докладът на Сметната палата потвърждава изнесените от Караджова факти.

Документът на одитната институция посочва, че с изключение на 2006 г. поетите ангажименти по сключени договори превишават свободния финансов ресурс, като след 2007 г. се наблюдава тенденция на нарастване на превишението. Поетите ангажименти без осигурен ресурс нарастват от 5.290 млн. лв. до 95. 953 млн. лв. през 2009 г., което е 18 пъти повече.

При одобряването на екопроекти за безвъзмездно финансиране не е правена тяхната предварителна оценка и така пари са получили общини, които въобще не е трябвало да бъдат допускани до финансиране. Средствата от бюджета са раздавани без правила, реализацията на едни проекти е била отлагана без причинно, а върху изпълнението на други въобще не е оказван никакъв контрол.

От доклада става ясно още, че ПУДООС, вместо да се събира да одобрява проекти на заседание на управителния съвет, много по-често е вземало съответните решения "в оперативен порядък", без да са обсъждани и без да е провеждано гласуване за финансирането на съответните проекти. Друг е въпросът, че самият екофонд е нямал правила за оформяне и гласуване на своите решения.

При одобрение на общинските екопроекти на крак и явно по нареждане на тогавашния екоминистър Джевдет Чакъръв се стига до направо светкавично одобряване на едни заявления за финансиране и бавене с четири години на други проекти.

Така управата на ПУДООС е одобрила при липса на предварителен подбор и на оценка от дирекцията за финансиране на екопроекти финансирането на проекта за пречиствателна станция на община Несебър, която да поеме отпадните води на Несебър, Слънчев бряг и Равда.

За сравнение община Гурково трябвало да чака цели четири години, за да получи държавни пари за отводняване на четири квартала в село Паничерево. Проектите на общините Чупрене и Сандански за изграждане на канализационни мрежи пък били одобрени три години след подаване на заявлението.

Споделяне

Още от България