Без преференции за големи фирми в търговете за горска сеч

Без преференции за големи фирми в търговете за горска сеч

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов се е съгласил да отпаднат преференциите за големите фирми, участващи в търговете за горска сеч, да провежда поне две сесии за предлагане на прогнозни количества дървесина и превозният билет за транспортиране на отсечената дървесина да важи вместо сегашните 12 часа до 24 часа. Тези промени в наредбата, регламентираща процедурите за сеч в горските стопанства, са били предложени на агроминистъра от дървообработващи фирми от областите Пазарджик и Смолян по време на среща във Велинград.

Така ще отпадни преференцията за допълнителни 25% тежест- бонификация за стратегическите партньори, които добиват над 50 000 куб. м. Остава обаче предимството за местните фирми в размер на 33%. Критерият за преработка на дървесина остава, а който не може да покрие необходимото количество може да се обедини с други малки фирми и по този начин да се сдобие с него, обясни Найденов на присъстващите.

Министърът се е съгласил и да има поне две тържищни сесии, на които да се предлага дървесина на прогнозни количества от едно или няколко териториални поделения, с цел средносрочно планиране на дървообработването и намаляване на разходите по съответните процедури. Директорите на горските предприятия ще решават точния брой на въведените процедури. Досега в наредбата бе конкретизирано наличието на две тържищни сесии.

Найденов е приел и компромисно решение за валидността на превозните билети за транспортиране на дървесина. Въведените в наредбата, отнасяща се до опазването и контрола на горските територии, дванадесет часа ще бъдат променени на "до 24 часа", като издаващият го ще определя колко точно да бъде в зависимост от разстоянието на превоза.

Земеделският министър обаче останал непреклонен за продажбата на дървесина през стоковите борси, тъй като така търговията е прозрачна и ограничава корупционните практики в бранша. Той уточни, че комисионната на борсовите посредници от 0,2% е най- ниската комисионна на брокер на стоковия пазар в страната.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?