Без промяна в помощта за първокласници в нужда

Без промяна в помощта за първокласници в нужда

Размерът на еднократната целева помощ за първокласниците в нужда, записани в държавно или общинско училище, се запазва на 250 лв., реши правителството в сряда. Тази учебна година обаче от средствата се очаква да се възползват повече деца в сравнение с 2015 г.

Миналата година помощи бяха предвидени за над 45 хил. деца, сега разчетите сочат, че еднократната сума ще бъде дадена за около 46 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

Целевата помощ ще се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Еднократната помощ се отпуска на семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1 юли 2016 г. – 400 лв. съгласно Закона за държавния бюджет.

Срокът за подаване на заявлението за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?