Без случайно разпределение на делата в КЗК при обжалване на поръчки

Парламентът довършва новия ЗОП на извънредно заседание във вторник

Без случайно разпределение на делата в КЗК при обжалване на поръчки

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма да разпределя производствата при  обжалване на обществени поръчки на случаен принцип. Председателят на КЗК ще определя кои служители да проучват жалбата, реши Народното събрание при приемане на текстове от новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), който прилага европейските директиви в тази област.

"Създавате чудовище...Възвисявате председателя на КЗК в едноличен съдия, шеф на корупцията в обществените поръчки",  възрази остро Гроздан Караджов от гражданската квота на Реформаторския блок, който излезе в опозиция.

Депутатите не успяха да приемат изцяло новия ЗОП и затова ще се съберат на извънредно заседание във вторник – 2 февруари.

Спорният текст

Спорният текст, който предизвика недоволството на депутати от РБ, БСП и Патриотичния фронт, е свързан с образуването на производство при обжалването на обществена поръчка.

Недоволните ще внасят жалбата директно в КЗК, а няма да става през възложителя на поръчката, както е в момента, решиха депутатите.

Председателят на КЗК образува производството в 3-дневен срок от постъпване на жалбата, като едновременно с това определя и член на комисията, който наблюдава проучването и при необходимост дава указания, решиха депутатите. 

Такава е процедурата и в сега действащия ЗОП. Новото е, че се разширяват правомощията на председателя на КЗК. Това става с текста, според който след образуване на производството шефът на КЗК  определя служители от администрацията на комисията за извършване на проучване по жалбата, решиха депутатите.

Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация, включително с обект в областите отбрана и сигурност, служителите на КЗК трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво, прие още парламентът.

Реакциите

По този начин се залага корупция в закона, каза Мартин Димитров от Реформаторския блок.

Според Гроздан Караджов КЗК се превръща в едноличен орган, където шефът на комисията  не само ще разпределя делата, но и ще определя служителите, които ще работят по преписката. Така на членовете на КЗК остава единствено да изслушат доклада, а през цялото време разработката ще се контролира от служителите, които са на трудов договор, каза Караджов. По думите му така членовете на КЗК ще получават допълнително материално стимулиране за това, че ще са кротки.

Мартин Димитров от РБ попита защо опозицията отсъства от залата и мълчаливо е съгласна с това, което се приема. Гроздан Караджов посочи, че депутатите, които противодействат на приемането на спорните текстове ,са малко, а ДПС подкрепят закона с нула присъствие.

Георги Божинов от "БСП лява България" също коментира, че със закона се регламентира алгоритъмът на корупцията при възлагането на обществени поръчки и попита управляващите как ще продължат борбата с нея.

Димитър Байрактаров от "Патриотичния фронт" отбеляза, че властелинът на корупцията ще бъде не председателят на КЗК, а тези народни представители, които са го овластили. По думите му законът за обществените поръчки е вече закон за насърчаване и реализиране на корупцията.

Довършването на закона във вторник

Гласуването на текстовете от новия Закон за обществените поръчки ще продължи във  вторник на извънредно заседание на Народното събрание. Председателят на парламента  Цецка Цачева обяви, че ще покани вицепремиера по икономическата политика и еврофондовете Томислав Дончев, който е отговорник по ЗОП в правителството, да присъства на заседанието.

Гроздан Караджов се ядоса, че важни закони трябва да се претупват и приемат извънредно и поиска да няма извънредно заседание. "Кои следващи закони са толкова важни, че да трябва да гледаме ЗОП в извънреден ден?", попита Караджов. Депутатите от мнозинството обаче решиха да довършат закона във вторник.

Приемането на новия ЗОП е свързан с въвеждането на новите европейски директиви в сектора. Той е едно от предварителните условия, които страната ни трябва да изпълни до края на тази година, за да не бъде спряно европейското финансиране.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?