Безинтерфероновата терапия срещу хепатит С носи риск от повторно активиране на хепатит В

Безинтерфероновата терапия срещу хепатит С носи риск от повторно активиране на хепатит В

Безинтерфероновата терапия, която напълно лекува хепатит С, излага пациентите на риск от повторно активиране на хепатит В, в случай, че те са били заразени и с тази разновидност на хепатита. За това предупреждава Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC), цитиран от Изпълнителната агенция по лекарствата.

В България безинтерфероновата терапия започна да се покрива от НЗОК от март месец тази година и към момента касата плаща лечението с новите медикаменти на 300 пациенти.

PRAC препоръчва преди започване на лечението с тези медикаменти, всички пациенти да бъдат изследвани за вируса на хепатит В. Тези от тях, които са инфектирани с вирусите и на хепатит B, и на хепатит C, трябва впоследствие да бъдат проследявани и лекувани в съответствие с актуалните клинични ръководства, уточняват от ИАЛ.

Въпреки че честотата на реактивиране на хепатит B изглежда ниска (досега са докладвани около 30 случая на реактивиране на хепатит B сред хилядите пациенти, лекувани с безинтерферонова терапия),

PRAC препоръча да бъде включено предупреждение в информацията за предписване на тези лекарства.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?