Безконтролен добив на баластра съсипва от 10 г. река Велека

Безконтролен добив на баластра съсипва от 10 г. река Велека

Под прикритието на разрешително от екоминистерството за почистване на руслото на река Велека от наноси, частна фирма фактически повече от десет години добива безконтролно баластра от коритото на реката в границите на природен парк “Странджа“. Това алармираха от ръководството на Природния парк в петък в съобщение до медиите, а от басейновата дирекция във Варна обещаха да направят проверка на място съвместно с регионалната екоинспекция, с представители на община Царево и на парка..

Разрешителното за почистване на наносите е издадено на фирмата ”Технометалстрой-комплект” ЕООД, която, под различни регистрации, години наред изгребва, промива, пресява и продава инертни материали на територията на защитената зона в района на с. Кости, община Царево, посочват от парка.

Въпреки че от Басейнова дирекция “Черноморски район – Варна” още преди няколко години са наредили на фирмата да сложи геодезична система за контролиране количеството на изгребаната баластра, такава не е сложена, твърдят от парка.

Фирмата добива инертните материали като засипва средата на реката и прави път по протежението на течението ѝ, багер изгребва баластрата, товари я на камиони, които вече са увредили ливади и ниви край реката, превръщайки ги в черни пътища и площадки. Имотите са частна собственост на местното население, което в случая е безпомощно да ги спаси, допълват от парк “Странджа“.

“Бреговете от двете страни на реката са тотално унищожени, придобиват вид на канали и блата, пълни със застояла вода. Ликвидирана е флората и фауната на речната долина. По този начин се разрушава безвъзвратно естественото състояние на речното корито и се уврежда цялата речна екосистема - убежищата на риби и защитени от закона за биоразнообразието и европейската директива местообитания“, пише в съобщението.

Използвайки обстоятелството, че фирмата с разрешение изгребва големи количества баластра, множество бракониери правят същото и копаят огромни ями покрай реката и в крайречните заливаеми тераси. С тези незаконно изгребани количества баластра се развива цял бизнес по Южното Черноморие. Освен това при аварии на техниката, разливи от хидравлични и моторни масла се замърсява както речното течение, така и площадките за изгребване, допълва управата на парка.

От дирекцията на парка и местни жители са подавали множество сигнали, останали без адекватна реакция. От басейновата дирекция посочили, че няма никакъв повод за притеснение и дейността на фирмата, извършваща изкопните работи, “по никакъв начин не вреди на околната среда и нейните обитатели”.

От Министерството на околната среда и водите пък обясниха пред Mediapool, че от басейновата дирекция им докладвали, че през 2006 и 2007 г. е имало множество сигнали за некозанен добив на баластра, но от 2008 г. досега не е алармирано за подобни действия.  Фирмата била задължена ежемесечно да представя данни в бадейновата дирекция за изгребаните количества инертни материали от коритото на реката и документна проверка им била на правена през 2007 г.

Дирекцията на парк “Странджа” настоява не само да бъде незабавно преустановено превръщането на Велека в кариера за инертни материали, но и да бъдат отнети всички разрешителни, издадени на юридическите лица, които извършват подобна дейност на територията на природния парк.

Споделяне

Още по темата

Още от България