Безлихвен заем до 4500 лева за останалите без работа заради пандемията

Кредитите ще са със срок до 5 години, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период

Безлихвен заем до 4500 лева за останалите без работа заради пандемията

Хората, които са останали без работа заради пандемията, ще могат да теглят безлихвен заем до 4500 лева. Тази мярка ще бъде финансирана с 200 млн. лева от увеличението на капитала на Българската банка за развитие (ББР), съобщиха от правителствената пресслужба в понеделник вечерта. Хората, които отговарят на условията, ще имат право на един кредит, за който могат да кандидатстват до края на годината. Според съобщението на кабинета от мярката ще могат да се възползват "лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19".

Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на кредитите. Те ще са със срок до 5 години, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период.

Хората ще имат право на предсрочно погасяване на дълга без да се дължи такса или комисиона за това.

"Мярката цели запазването на заетостта и икономическото благосъстояние на трудещите се в ситуация на рязък спад в икономическата активност, затваряне на предприятия, опасност от масови фалити, междуфирмена и публична задлъжнялост", посочват от Министерския съвет.

Капиталът на ББР беше увеличен със 700 млн. лева през държавния бюджет. От тях 500 млн. лева са за гарантиране на кредити, които търговските банки ще отпускат на фирмите у нас, а 200 млн. за безлихвени заеми за физически лица. По-рано бе обявено, че от безлихвените заеми могат да се възползват хора, пуснати в неплатен отпуск заради пандемията.

Освен това в понеделник правителството реши да пренасочи над 232 млн. лева към оперативните програми за развитие на човешките ресурси и конкурентоспособност от други програми.

С тях ще се финансират схеми за временна заетост и ще се осигури оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия. Освен това оперативните програми "Развитие на човешките ресурси", "Иновации и конкурентоспособност" и "Региони в растеж" ще насочат и свой вътрешен, неразпределен ресурс от недоговорени средства и спестени средства от текущи операции в отговор на кризата.

Така ще се формира финансов пакет от европейски средства от над 870 млн. лева, с който ще бъдат финансирани мерки в сферата на здравеопазването и от социално-икономически характер за подкрепа на непосредствено засегнатите от кризата лица и предприятия. Тези решения са били приети на извънредно правителствено заседание в понеделник.  

Споделяне

Още от България