Безмитните търговци ще разхубавяват ГКПП-та

За да се преборят за лиценз за безмитна търговия, наред с другите необходими документи кандидатите ще трябва да представят и инвестиционен проект за подобряване на инфраструктурата на съответния граничен контролно-пропускателен пункт. Това ще бъде и един от критериите за класирането им, предвижда проект на закон за безмитната търговия, одобрен от правителството в четвъртък.

Законът трябва да влезе в сила от 1 януари 2006 г., предвижда се три месеца гратисен период за привеждане на безмитната търговия според новите изисквания. Сега дейността на безмитните оператори е разписана в Закона за акцизите.

Друга новост спрямо сегашните изисквания е въвеждането на он лайн връзка между безмитните магазини и данъчните, чрез която в реално време да се следят всички извършвани продажби. Инвестициите за изграждането на тази връзка трябва да се поделят между безмитните оператори и данъчната администрация.

До кандидатстване за лиценз за безмитен търговец ще се допускат регистрирани в България юридически лица със собствен капитал от 1 млн. лв., което е 4 пъти повече от сегашното изискване. Дружествата трябва да нямат данъчни и митнически задължения за повече от 3 хил. лв., както и влезли в сила наказателни постановления за финансови нарушения за повече от 5 хил. лв.

Лицензите за безмитен оператор ще са безсрочни, ще се водят в публичен регистър на финансовото министерство.

Както и досега, безмитната търговия остава разрешена на всички видове гранични пунктове. Миналата година финансовият министър Милен Велчев се закани да закрие магазините на сухопътните ГКПП-та, обявявайки ги за част от каналите за контрабанден внос на акцизни стоки в България. Идеята му обаче не се реализира.

Освен он лайн връзката с данъчните, коректността в сметките на безмитните търговци ще се гарантира и от 24-часови камери за наблюдение, с които магазините трябва да се снабдят според новия закон. Операторите трябва да пазят записите от камерите за наблюдение най-малко 30 дни.

Продажбата на стоки в магазините ще се извършва само срещу представяне на международен паспорт на клиента, като в касовия бон ще се вписват името и номерът на паспорта. За целта операторите ще трябва да се регистрират по Закона за работа с личните данни.

Данните от сделките заедно с името на купувача ще се пускат веднага по автоматизираната система.

Споделяне

Още от Бизнес