Безплатно санирани сгради се проверяват за противопожарна сигурност

Безплатно санирани сгради се проверяват за противопожарна сигурност

Регионалният министър е наредил на дирекцията за строителен контрол да извърши проверка дали сгради, които са били санирани безплатно по програмата за енергийна ефективност, отговарят на изискванията за противопожарна сигурност. Това съобщи министър Николай Нанков пред журналисти във вторник след кръгла маса за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес, организирана от камарите на строителите, на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Проверките за качеството на използваните при санирането материали и дали надзорните фирми действително са следили работата на строителните фирми ще обхване веднъж всички сгради, за чието изпълнение на санирането има подадени жалби от граждани, втори път по две произволно избрани обновени сгради във всяка от 28-те области в страната – или общо 56 панелки.

Проверката на експертите от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започват в сряда.

По време на форума Нанков коментира, че за да се облекчи инвестиционният процес е необходимо съкращаване на срокове и процедури където е възможно, но без това да става за сметка на проверката на документи и други процеси. Той също посочи, че е необходимо да се въведе мълчаливото съгласие за някои процедури.

Ще продължи работата в посока електронизация на услуги и цифровизация на документи, заяви още Нанков. Макар в тази посока да е свършено много от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, възможностите на кадастралната информационна система не се използват пълноценно и всички общини в страната, без София, продължават да използват хартиена вместо електронна скица за издаване на виза за проектиране, даде пример министърът.

По думите му с ДНСК се обсъжда възможност за преминаване към уведомителен режим за строежите от пета категория. Работи се и по нормативната възможност да има електронни части на проектите.

Той допълни, че работна група от всички заинтересовани страни и браншови организации ще работи през летните месеци за създаването на добра нормативна база с фокус върху Закона за устройство на територията, така че инвестиционният процес и устройственото планиране да придобият европейски вид.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?