Безработицата и икономиката изместват екологията като грижа на европейците

Безработицата и икономическата ситуация са основен приоритет и главен източник на безпокойство сред европейците, а околната среда вече почти не присъства сред най-наболелите за повечето граждани проблеми.

Това показва първото проучване на Евробарометър, проведено на регионално равнище, чиито резултати бяха представени на 22 октомври при откриването на Европейската конференция по публични комуникации в Брюксел.

Изследването Общественото мнение в регионите на ЕС  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#356 сочи, че безработицата не се смята за основен проблем само в някои райони на Германия.

Средно 61% от анкетираните казват, че безработицата е най-важният проблем за тях  в техния регион. В 8 района на Испания, Италия и Полша този процент достига 91 на сто.

Следващи по важност проблеми са икономическата ситуация (32%) и здравеопазването (20%).

Макар че резултатите за икономическата ситуация сочат преобладаваща негативна представа за положението на равнище ЕС (71 % от анкетираните го определят като "лошо"), тяхното разпределение сред държавите членки, а в някои случаи дори в по-голяма степен сред регионите, е различно. Така например 99 % от анкетираните в холандския регион Дренте считат икономическата ситуация в региона за "добра", което контрастира рязко с някои региони в Португалия, където избралите този отговор са 4 %, съобщава Портал Европа.

Съвсем очаквано данните отразяват до голяма степен въздействието на икономическата криза, като по-ниски проценти се отчитат предимно в регионите в Южна и Източна Европа. И все пак в повече на брой региони в целия ЕС се очертава една по-скоро песимистична картина на развитието на икономическата ситуация в близко бъдеще. Това означава, че дори в страните в добро икономическо състояние гражданите са склонни да се безпокоят за бъдещето.

Здравеопазването се появява като сериозен приоритет в региони на Швеция, Полша, Ирландия, Финландия, Италия и Румъния.

Околната среда е най-маловажният въпрос за хората в повечето региона на ЕС – едва 6% го отчитат като важен.

По въпроса за качеството на живота проучването показва ясно разграничение между северните и западните региони от ЕС от една страна, където мнозинството от анкетираните определят качеството на живота като "добро", и източните и южните, от друга, където мнението на гражданите е по-негативно. Резултатите обаче показват също, че представите за качеството на живота не се определят единствено от икономическите фактори.

Резултатите от изследването бяха представени на Европейската конференция по публични комуникации (EuroPCom) в Брюксел.

Специалното проучване на Евробарометър е проведено между 20 август и 15 септември 2012 г. Интервюирани са над 50 000 граждани на ЕС от 170 региона в 27-те държави членки.

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате да свърши служебното правителство?