Безработицата намалява през април до 10.7 процента

Безработицата намалява през април до 10.7 процента

Равнището на безработица през април намалява спрямо март с 0.3 процентни пункта до 10.7 на сто. В сравнение с април миналата година безработицата бележи спад с 1.1 процентни
пункта, съобщиха от Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда през април са регистрирани 350 318 безработни. Спрямо март те намаляват с 11 193 души. На годишна база, в сравнение с април 2014 година, безработните са  с 36 307 души по-малко.

Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда продължава да нараства под влиянието на сезонния фактор. Запазва се тенденцията от началото на годината за нарастване броя на започналите работа в реалната икономика.

Спрямо март се увеличават и включените в субсидирана заетост безработни.

На работа през април 2015 година са постъпили 27 102 безработни, които са с 6 377 души повече спрямо предходния месец. От тях на първичния пазар са започнали работа 22 046 безработни. Те нарастват в сравнение с март с 2 534 лица. В субсидирана заетост през април 2015 година са включени 5 056 души, с 3 843 повече от март.

Спрямо същия месец на 2014 г. постъпилите на работа безработни намаляват с около 3 200 души, поради по-малко включени в субсидирана заетост - в схеми на Оперативната
програма "Развитие на човешките ресурси", и поради прекратяването през 2015 г. на Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост".

Броят на започналите работа безработни на първичния пазар се запазва.

В бюрата по труда са заявени 20 671 работни места в реалната икономика, които са с 901 места повече от предходния месец и с 2 260 места повече спрямо същия месец на 2014 година.

Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от секторите със сезонна заетост.

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 1 329 работни места, а по схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" - 4 114 работни места.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?