Безработицата падна до 6.3%

Обезкуражените българи за година са намалели с около 40 000 души

Безработицата в България е спаднала до 6.3% през второто тримесечие на 2017 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ). Това е намаление с 1.7 процентни пункта в сравнение със същия период на 2016 г.

През второто тримесечие на 2017 г. безработните са били 213 900 души, като това е намаление с 51 700 души за година.

Коефициентът на безработица намалява с 1.9 процентни пункта при мъжете и с 1.5 п. п. при жените, като достига съответно 6.9% за мъжете и 5.7% за жените. От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2017 г. 123 900 (57.9%) са мъже и 90 000 (42.1%) - жени.

От всички безработни 13.4% са с висше образование, 48.8% - със средно, и 37.8% - с основно и по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.8% за висше образование, 5.4% за средно образование и 18.3% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 118 400 души, което е 55.3% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 3.5%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. намалява с 1.4 процентни пункта.

От общия брой на безработните лица 36 200, или 16.9%, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9.5%, или с 1.4 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2016 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) намалява с 2.6 процентни пункта и достига 10.1%, докато при жените нараства с 0.4 процентни пункта, достигайки 8.8%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 г., които не са нито безработни, нито заети, са 1 296 700 души, или 28.2% от населението в същата възрастова група, сочат още данните на НСИ. От тях 115 600, или 8.9%, са обезкуражени, тоест хора, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят.

В групата на неактивните също има сериозно намаление в сравнение с втората половина на 2016 г., когато те са били 1 428 200 души (30.6% от населението). Преди година и обезкуражените граждани са били значително повече – 158 900 души.

Заетите българи на възраст 15 и повече години според НСИ са 3 171 700 души, като се регистрира увеличение на дела им за последната година с 2.7%.

В сектора на услугите работят 2 001 700 души, което е над 63% от всички заети. В индустрията работят 933 900 души (29.4%), а в селското стопанство – 236 100 души (7.4%).

От общия брой на наетите лица 2 127 900 (76.2%) работят в частния сектор, а 664 500 (23.8%) - в обществения.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?