Безработицата у нас достигна десетгодишно дъно от 6.4 на сто

Търсят се бармани, сервитьори, готвачи, шофьори и чистачи

Безработицата у нас достигна десетгодишно дъно от 6.4 на сто

Безработицата у нас достигна десетгодишно дъно през април от 6.4 на сто, показват данните на Агенцията по заетостта. Това е най-ниското равнище на регистрирана безработица от декември 2008 г. насам.

Спрямо месец по-рано безработните намаляват с 0.4 процентни пункта, а на годишна база с 1.2 процентни пункта.

Регистрираните безработни в края на април са 210 973, като числеността им се свива с 4.8% спрямо предходния месец и с 15.4% спрямо година по-рано.

Новорегистрираните безработни през април са 19 927. От тях 1155 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. От началото на годината експертите са успели да активират 23 498 безработни да започнат работа.

Дейността на бюрата по труда е насочена и към заети, учащи и пенсионери, като през април от тях 475 са се регистрирали, че търсят работа.

През април са били наети 22 049 лица, като над 95% от тях са устроени в реалната икономика. В субсидираната от държавата заетост са включени общо 877 души.

На пазара на труда са заявени 24 619 работни места, като 85.5% от тях са от частния сектор. Работните места, свързани със сезонната заетост през месеца, са 8226, отбелязвайки ръст на месечна и годишна база, съответно с 24.1% и с 16.8%.

Анализът по икономически дейности на заявените свободни работни места на първичния пазар показва, че най-голям е делът им в хотелиерството и ресторантьорството (28.2%), преработващата промишленост (19.2%), търговията (13.9%), селското, горското и рибното стопанство (6.8%) и строителството (5.9%).

Най-търсени през април са били бармани, сервитьори, готвачи, камериери, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, работници в селското, горското и рибното стопанство.

Недостиг има и на оператори на стационарни машини и съоръжения, шофьори, работници по събиране на отпадъци и чистачи.

Споделяне

Още от България