Безработицата в България остава над средната за ЕС

Безработицата в България остава над средните нива за Европейския съюз (ЕС), показват най-новите данни на Евростат за ноември 2014 г. Без работа са 11.1% от икономически активното население у нас или 374 000 души. Средният дял на безработицата в ЕС е 10 на сто, а броят им е общо 24.423 млн. души.

България е на осмо място сред страните с най-висок дял на безработните. Най-висок остава показателят в Гърция (25.7%) и Испания (23.9%). Най-ниска е безработицата в Австрия (4.9%) и Германия (5%).

На годишна база показателят се е подобрил в 22 от 28 държави от ЕС, влошил се е в 4 страни и е останал без промяна в Белгия и Словения. Най-голям спад е регистриран в Гърция, Унгария и Испания, а най-значително е повишението в Италия и Финландия.

България е сред държавите, в които безработицата през ноември 2014 г. е намаляла и на годишна, и на месечна база. Подобрението спрямо октомври 2014 г. е  минимално. На годишна база делът на безработните намалява с 1.8 процентни пункта, а броят им с 61 000.

Младежката безработица продължава да е сериозен проблем в европейските държави. Над 5.1 млн. души на възраст до 25 години в ЕС не са имали работа през ноември миналата година. Делът на младежката безработица е 21.9 средно за ЕС, а в България е 21.4 на сто. 43 000 младежи у нас не са имали работа през ноември 2014 г. И броят, и делът им са намалели спрямо година по-рано. Тогава без работа са били 58 000 души до 25 години или 27%.

Най-висока остава младежката безработица в Испания (53.5%), Гърция (49.8%), Хърватия (45.5%) и Италия (43.9%). Най-малък е делът на безработните младежи в Германия (7.4%), Австрия (9.4%) и Холандия (9.4%).

Още от Бизнес

Как ще приключи скандалът около апартаментите на политици на преференциални цени?