Безработните намалели с 4 хил. души през юли

Безработните намалели с 4 хил. души през юли

За шести пореден месец безработните в България намаляват, като през юли 2014 г. регистрираните в бюрата по труда са намалели с 4003-ма души, съобщиха от Агенцията по заетостта. В сравнение с година по-рано хората без работа са със 7790 по-малко

Така през миналия месец безработицата е била 10.6 на сто, което е с 0.1 процентни пункта по-малко спрямо юни и с 0.2 процентни пункта спад спрямо година по-рано.

От началото на годината безработните са намалели с почти 54 хиляди души.

В бюрата по труда са регистрирани 347 249 безработни. От тях повече от 58 хил. са младежи до 29 години, от които близо 26 хил. пък са до 24 години.

Като цяло на работа през юли 2014 г. са постъпили 16 571 безработни - с 8 469 лица по-малко спрямо юни, което е обичайно за този месец от годината.

14 160 от започналите работа са се реализирали на първичния пазар. Те намаляват с 4 778 души в сравнение с юни 2014 г. Основната причина за спада е, че броят на заявените работни места през юли намалява спрямо юни, което е трайна дългогодишна тенденция. Спрямо юли 2013 г., обаче, започналите работа са с 1 240 повече, което потвърждава тенденцията за нарастване броя на започналите работа в реалната икономика на годишна база.

В бюрата по труда са заявени 12 740 работни места в реалния сектор, с 2 945 места по-малко в сравнение с юни, но с 1 370 места повече от същия месец на 2013 г. Най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (3 878 места), от търговията (2510 места), от административни и спомагателни дейности (790 места), от хотелиерството и ресторантьорството (755 места), от строителството (688 места), от образованието (602 места), от селското, горско и рибно стопанство (597 места), от транспорта (570 места) и др.

Споделяне

Още от България