Безработните намаляват, търси се персонал за туризма

Регистрираните в бюрата по труда намаляват с близо 8000 души за месец

Безработните намаляват, търси се персонал за туризма

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през март е 261 771. Той намалява със 7871 души спрямо предходния месец, а в сравнение с март 2016 г. броят им съществено се свива - с 62 538 лица или 19.3 процента по-малко. Това съобщиха от Агенцията по заетостта.

В сравнение с март миналата година, безработицата се е свила значително - с 1.9 процентни пункта.

През март работа са започнали общо 23 262 безработни, от които 22 170 - на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 1092 безработни. От тях 628 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заутостта. По схеми на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ на работа са постъпили 464 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 22 592 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 18 824, които са 83,3 на сто от всички заявени свободни работни места на първичния пазар през месеца. В сравнение с февруари заявените свободни работни места на първичния пазар нарастват с 50 процента или със 7532 броя.

Най-голямо търсене на работна сила по сектори на икономиката през месец март е регистрирано в преработващата промишленост (4774 места), следват хотелиерството и ресторантьорството (4472), търговията (3177), селското стопанство (2411), транспорта, складирането и пощите (1583), операциите с недвижими имоти (1364), строителството (1042), административните и спомагателните дейности (1008), държавното управление (546) и др.

Най-търсените професии в бюрата по труда през март са професиите, свързани с предоставяне на персонални услуги на населението, както и персонал, зает в хотелиерството и ресторантьорството, като сервитьори, бармани, камериери, аниматори.

Следват операторите на машини в преработвателната промишленост, шивачи, кроячи, гладачи, квалифицирани работници в промишлеността (заварчици, шлосери, автомонтьори), общи работници в строителството, продавачи и касиери в търговията, шофьори, монтажници, общи работници в промишлеността.

От специалистите с висше образование най-търсени са учителите и преподавателите, следват инженерите, медиците и стопанските специалисти.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?