Безработните през февруари намаляват с 35 хиляди души

Безработните през февруари намаляват с 35 хиляди души, съобщава Агенцията по заетостта. През февруари 2003 г. регистрираните безработни в България са 611 727 души, по-малко с 35 030 в сравнение с предходния месец.

В сравнение с февруари 2002 г. безработните в България сега са със 72 167 души по-малко, като за отбелязване е, че подобно съществено намаление за едногодишен период не е наблюдавано през последните години. Равнището на безработицата в България през февруари 2003 г. е 16,51 процента, с 1, 95 пункта по-малко спрямо февруари 2002 г. и с 0,95 пункта по-малко в сравнение с предходния месец.

Значителното намаление на броя на безработните през февруари спрямо предходния месец се дължи на големия брой лица, намерили paбота през месеца чрез националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" - 29 276 души, както и на по-малкия брой съкратени от икономиката лица.

През февруари на работа са устроени 44 005 безработни, с 24 670 души повече в сравнение с февруари 2002 г. От тях 37 656 безработни са устроени на работа чрез бюрата no труда. Заявените работни места за февруари са 34 114. От тях 10 309 са на първичния трудов пазар, а 23 805 - по програми за насърчаване на заетостта.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес