Безработните запазват социалните си помощи, ако се включат в селскостопанска работа

Безработните запазват социалните си помощи, ако се включат в селскостопанска работа

Безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, ще запазят правото си на месечни социални помощи, съобщи правителствената информационна служба.

Те ще имат право и на помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия и изисквания за получаването им.

Запазването на правото на подкрепа се гарантира с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството в сряда.

Съгласно измененията в срок до 31 октомври 2020 г. трудови възнаграждения и свързаните с тях плащания от сключени трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа няма да се считат за доход при определяне на размера на социалните помощи.

Това гарантира на безработните, започнали такава работа, че няма да бъдат лишени от месечно социално подпомагане, което са получавали до този момент.

Ако подадат заявление-декларация за целева помощ за отопление, превишението на доходната граница в резултат на получените възнаграждения от селското стопанство, няма да бъде основание да им се откаже помощта.

С измененията се създават условия за насърчаване на трудовата активност на безработните и включването им на пазара на труда, както и за повишаване на техните доходи, без да губят правото си на социално подпомагане.

Същевременно се подпомагат земеделските производители за по-лесното намиране на работници в сезона на прибиране на реколтата.

Споделяне

Още от България