Безсрочните разрешения за купуване на суров петрол стават 4-годишни

Безсрочните разрешения за купуване на суров петрол стават 4-годишни

От 1 април 2020 г. разрешенията за изкупуване на суров тютюн да се трансформират от безсрочни в четиригодишни, предвиждат приети на първо четене в четвъртък промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Завишават се и санкциите за лица, изкупуващи суров тютюн в нарушение на изискването да притежават валидно разрешение и да са сключили договор за изкупуване с тютюнопроизводител, или когато не са предоставили на съответната комисия по тютюна изискуемата информация. Предвижда се санкцията да е не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна, а самият тютюн да се отнема в полза на държавата. Подобно изискване се въвежда и по отношение на невписани в регистъра лица, съхраняващи суров тютюн. Отнетият в полза на държавата тютюн ще се унищожава чрез изгаряне от комисия, определена със заповед на директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.

Срещу промените възрази Светла Бъчварова от "БСП за България", като не се съгласи, че с тях се намалява административната тежест за икономическите оператори в сектора. Тя отбеляза, че електронният портал ще изисква предоставянето на информацията за тютюневите изделия и на електронен носител. Бъчварова посочи, че за 14-ти път се променя законът с водещ аргумент въвеждане на изискванията на директива на ЕС от 2014 г. Бъчварова призова, ако няма спешност за приемане на промените, те да се огледат внимателно, а да не се "побългарява" това, което е направено досега.

Споделяне

Още от Бизнес