БФБ ще финансира сделката за енергийната борса с продажба на държавни облигации

БФБ ще финансира сделката за енергийната борса с продажба на държавни облигации

Акционерите на Българската фондова борса (БФБ) одобриха сделката за покупка на 100% от капитала на "Българска независима енергийна борса" за 5.2 млн. лв., като разплащането със сегашния собственик на дружеството – "Българския енергиен холдинг" (БЕХ), ще стане с приходи от продажба на български държавни облигации, притежавани от БФБ.

Обект на продажбата ще са книжа от външния дълг на България – едните са с падеж 2024 г. с номинал 1535 евро, а другите през 2027 за 520 евро. От тях ръководството очаква да получи общо между 4.356 и 4.597 млн. лв. в зависимост от пазарните цени плюс натрупаните лихви.

Промяната в собствеността на борсата за ток е по настояване на Еврокомисията и е част ог договорка за прекратяване на наказателна процедура срещу България за злоупотреба с монопол на енергийните ѝ дружества. След няколко удължавания на срока за отделянето на борсата от БЕХ, крайният срок за това е 31 октомври.

Според договорените параметри с БЕХ, фондовата борса трябва да плати за енергийната 4 млн. лв. ще бъдат платени при сключване на сделката, а останалите ще се платят на три равни вноски за 18 месеца от прехвърлянето на акциите. Договорената цена е близо до долната граница на оценката на енергийната борса. Тя е правена от "Ес Еф България", местният партньор в мрежата на Crowe Horwath, и е между 4.83 млн. и 9.68 млн. лв.

След сделката се очаква да бъдат въведени по-ефективни процедури за паричен сетълмент заради стратегическото партньорство между БФБ и Централния депозитар, чийто шеф е Васил Големански.

"Това би премахнало нуждата от сегашните двустранни споразумения за плащане, които произтичат от сключваните на БНЕБ сделки – модел, който не е подходящ за регулиран пазар. По този начин плащанията между търговците на електричество ще бъдат оптимизирани и ще се намали нуждата от оборотни средства както от страна на участниците, така и от БНЕБ, която повече няма да встъпва като страна по сделките. Това ще повиши доверието между участниците вследствие на понижаването на риска на насрещната страна", се посочва в доклада посделката.

Все пак от БФБ посочват, че въпреки бъдещата синергията на оперативно и IT нива за двете дружества, който ще доведе до понижаване на разходите, е трудно да се предвиди точното финансово измерение от това.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес