Битът събрал разделно само 2 хил. т опаковки

Само 2 хил. т опаковки е събрал разделно битът към 30 юни 2007 г., съобщи в петък по време на парламентарния контрол министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Той изнесе статистиката във връзка с работата на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Според представените данни те са събрали разделно 37 000 т, от тях само около 2 000 т идват пряко от домакинствата. Това прави под 6 на сто участие на бита в системата за разделно събиране на отпадъците от амбалаж.

Събраните и рециклирани през 2006 г. отпадъци от опаковки не са в резултат на ефективно въведени системи за разделно събиране, разкритикува лицензираните организации министърът. Той посочи, чечаст от разделно събраните отпадъци от опаковки остават дълго време складирани на площадките на подизпълнители на организации и не се предават своевременно за последващо оползотворяване и рециклиране.

Системата за разделно събиране продължава да не е осигурена с достатъчно съдове и техника за транспортиране, има само единични инсталации за сепариране в страната, изрази недоволството си Чакъров.

Отчетеният от организациите положителен финансов резултат в предходните години не се ползва ефективно за развиване и материално осигуряване на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки, а финансовият ресурс се акумулира в организациите, каза Джевдет Чакъров. 

Той не за пръв път обвинява организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки, че не си вършат ефективно работата, а отчитат количества, които са изкупили от пунктове за вторични суровини. Екоминистърът преди време дори заплаши с отнемане на лицензите на някои от петте организации, но до тази мярка все още не се е стигнало.

В недоволството си от работата на сдруженията между различни производители на опаковани стоки Чакъров поиска да се подпише нов меморандум за сътрудничество с организациите, с който те да поемат нови ангажименти за инвестиции в разделното събиране на сметта. Очаква се с него бизнесът да се задължи да вложи още 100 млн. лв. в кампании за разделянето на отпадъците.

Споделяне

Още от България