Бивш кадър на здравното министерство оглавява лекарствения ценови регулатор

Бивш кадър на здравното министерство оглавява лекарствения ценови регулатор

За председател на новосъздадения Национален съвет по цени и реимбурсиране, който ще регулира цените на лекарствата, служебният кабинет определи доц. Татяна Бенишева. Тя има опит в тази дейност, тъй като е била директор на лекарствената дирекция в здравното министерство, както и заместник-председател на Комисията по цени към Министерския съвет и член на Комисията по позитивен списък, чийто приемник ще бъде новият регулативен орган.

Новият съвет трябва да заработи от 1 април и беше създаден със законови промени по идея на бившия здравен министър Десислава Атанасова като мярка за намаляване цените на лекарствата. Атанасова предложи с регулирането на цените да се занимава специализирана администрация, а не досега съществуващата комисия по цени и реимбурсиране. Решението беше взето, след като се оказа, че комисията е работила рядко и тромаво и по този начин цените не са актуализирани редовно и е било нарушено законовото изискване те да са най-ниските сред държавите, с които се сравняваме.

От 1 април трябва да заработи новият регулаторен орган, като бяха изразени резерви, че докато сработи, отново може да се стигне до ситуация цените да не се актуализират редовно. Докато беше в оставка обаче, Атанасова увери по време на парламентарния контрол, че това няма да се случи.

Не е ясно дали съставът на новия съвет е предложеният от бившия здравен министър Десислава Атанасова или служебният министър Николай Петров е направил собствен подбор. От здравното министерство отказаха информация.

В момента Бенишева е преподавател и заместник-декан при Медицинския Университет -София, Факултет по обществено здраве.

Завършила е Медицинския университет в София със специалност хуманна медицина, притежава магистърска степен по лекарствени регулации и подходи към Университета в Бон, Германия, както и магистърска степен по обществено здраве.

Справка в Търговския регистър показва, че тя е управител и едноличен собственик на "Бетаконсулт Фарма" – дружество, което се занимава с консултантски услуги в сферата на лекарственото законодателство, цени и реимбурсиране на лекарства, медицински изделия и др. Тези дейности биха били несъвместими с поста ѝ на председател на Съвета по цени и реимбурсиране, ако не прекрати участието си в дружеството. Според Закона за администрацията членовете на съвета нямат право да извършват търговска дейност или да са управители на фирми. По закон в седемдневен срок от избирането си на публична длъжност тя трябва да декларира наличие на несъвместимост, а в едномесечен срок да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.

Членовете на съвета и неговите служители са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено със закон.

Съветът се състои от председател и шестима членове, от които трима са лекари или магистър-фармацевти, двама юристи и двама икономисти, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години.

За членове са избрани доц. Илко Гетов, доц. Александра Савова, Мария Василева, Силвия Терезова, Боряна Видева, Димитрина Апостолова.

Гетов е магистър фармацевт и притежава специализация по клинична фармация и здравен мениджмънт. Бил е външен експерт, подпомагащ дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към здравното министерство.

Доц. Александра Савова е магистър по фармация. Била е външен експерт, подпомагащ дейността на Комисията по цени и реимбурсиране, в момента е преподавател във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София.

Мария Василева е магистър по финанси и магистър по химия. Била е член на Комисията по цени и реимбурсиране - представител на НЗОК, от януари до юни 2012 година. В момента работи в НЗОК.

Доц. Силвия Терезова е магистър по икономика, специалност "Икономика на търговията”. Към настоящия момента е преподавател в УНСС, катедра "Икономика на търговията”.

Боряна Видева-Зидарова е с магистърска степен по право от СУ "Св. Климент Охридски”. От 2010 г. е член на Комисията по цени на лекарствените продукти и Комисията по цени и реимбурсиране. Към момента работи в здравното министерство в дирекция "Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества”.

Димитрина Апостолова-Цветкова е с магистърска степен по право от СУ "Св. Климент Охридски”. Притежава и магистърска степен по право на Европейския съюз. От 2005 г. до 2009 г. е била член на Комисията по цените на лекарствата. Работи в Министерство на здравеопазването в дирекция "Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества”.

В администрацията на новата структура ще бъдат прехвърлени 14 души от Министерството на здравеопазването.

Споделяне

Още по темата

Още от България