Бивш военен министър на разпит по подаден от него сигнал срещу сегашния министър

Министърът на отбраната Аню Ангелов

В понеделник бившият военен министър Николай Цонев ще се яви на разпит в полицията във връзка със сигнал, който учредената от него партия "Нова алтернатива" подаде срещу сегашния военен министър Аню Ангелов, съобщи Дарик радио в неделя.

Сигналът, подаден на 13 ноември, е във връзка с издадена заповед от министър Ангелов в края на 2011 г. С тази заповед финансови средства, които са икономии от фонд "Работна заплата", са пренасочени за изплащане на капиталови разходи, свързани с хеликоптерите "Пантер".

Първоначално с друга заповед тези икономии са били предназначени за изплащане на допълнително материално стимулиране на военнослужещите и служителите от Министерството на отбраната.

Промяната на предназначението на тези средства е нарушение на финансовата дисциплина и Закона за държавния бюджет за 2011 г. За подобно пренасочване законът изисква акт на Министерския съвет, какъвто в конкретния случай липсва.

Прокуратурата е сезирана да извърши проверка осъществено ли е нарушение по чл. 254 а, ал.1 от Наказателния кодекс, а именно - нарушил ли е министърът бюджетен закон или подзаконов акт и разпоредил ли се е с бюджетни средства не по предназначението им. Наказанието е лишаване от свобода до три години или пробация, както и лишаване от права да заема определена държавна или обществена длъжност.

Според преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., икономията на разходите за заплати може да се използва само за изплащането на парични или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.

Споделяне

Още от България