Бивши военни бази стават бизнес инкубатори

През ноември 2007 г. трябва да приключи трансформирането, оборудването и развитието на бившите военни бази в инвестиционни бизнес инкубатори за малки и средни предприятия. Това предвижда годишната програма за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване развитието на дребния бизнес до 2006 г., одобрена в четвъртък от правителството.

Партньори на Министерството на икономиката за превръщането на военните бази в бизнес инкубатори ще бъдат министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите, както и общините Симитли и Разград.

4,6 млн. евро е осигуреното финансиране по програма ФАР.

Още 170 000 евро от ФАР и 1,9 млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат вложени в създаването на бизнес инкубатори в районите с индустриален упадък, с цел насърчаване на стартиращия бизнес. Партньори на икономическото министерство са общините Враца, Монтана, Белоградчик, Мездра, Мадан и Кърджали.

Максимално ще бъдат използвани възможностите на "Гаранционния фонд за микрокредитиране" и на международните финансови институции за улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до финансиране.

Основно внимание в програмата е отделено на подпомагането на технологичното развитие на предприятията чрез Националния иновационен фонд. За насърчаване на иновациите и конкурентноспособността на българските фирми тази година правителството осигури 5 млн. лв.

Другата задача е насърчаване на търговията чрез подкрепа участието на предприемачите в международни изложения и подготовката им за пълноценно участие във вътрешния пазар на ЕС.

За представянето на българските стоки и услуги с цел реклама на световните търговски борси са предвидени 750 хил. лв.

До края на юли т.г. трябва да бъде доизградена системата "Обслужване на едно гише", с което ще се подобри и улесни административното обслужване на бизнеса. Тя е въведена вече от 13 министерства, 2 държавни агенции, 8 изпълнителни агенции, 2 държавни комисии, 20 административни структури, създадени със закон, 3 администрации, 21 областни и 61 общински администрации.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?