Според съда

Бившият градски прокурор Кокинов е податлив на влияние и услужлив към политици

ВАС прие за незаконна ролята на висшия обвинител в срещата му с Борисов и Найденов в Банкя

Снимка: БГНЕС

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли в петък жалбата на бившия градски прокурор на София Николай Кокинов срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) от юли да го уволни като магистрат заради участието му в незаконно записаната скандална среща с експремиера Бойко Борисов и бившия агроминистър Мирослав Найденов.

Върховните съдии Наталия Марчева (председател на тричленния състав – бел.ред.), Тодор Тодоров и Николай Гунчев не само, че не намират никакви основания да отменят санкцията на ВСС, но и с решението си на практика критикуват становището на прокуратурата, която през юни обяви, че нямало данни за извършени престъпления по време на разговора между тримата.

Въпреки че Кокинов с готовност разказваше на Борисов и Найденов какво знае за хода на разследването за корупция срещу бившия министър, описваше показанията на кои свидетели трябва да притесняват най-много Найденов и дори осветли бившия премиер за резултатите от проверката на мобилното подслушване в МВР, които към онзи момент още не бяха публично обявени.

"Проведеният на 15.04.2013 г. разговор е индивидуализиран по време, място, теми, повод, цел, участници и участие на всеки един от тях в него. Жалбоподателят (Кокинов – бел.ред.) е присъствал на срещата по своя воля, реализирайки противоправен резултат", категоричен е Върховният административен съд.

Съдиите Марчева, Тодоров и Гунчев подробно излагат в решението острите си критики към поведението на бившия градски обвинител, приемайки категорично, че няма никакви правни основания уволнението му от съдебната система да бъде отменено. Според тях участието му в скандалния разговор, макар и записан незаконно, е неопровержимо доказателство, че той сериозно е нарушил Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Податливост на влияние и липса на независимост

"Контактите и разговора на Кокинов с бивши представители на изпълнителната власт и високопоставени политици обосновават като негов модел на поведение при упражняване на функциите му на магистрат податливост на влияние и готовност за поставяне в услуга към влиятелни политически фактори с цел кариерно израстване. Даването на информация по висящо наказателно производство и обясняване на последващи стратегии по разследването сочи липса на независимост и безпристрастност при упражняване на правомощията", смята ВАС.

Върховните съдии посочват, още че "макар и пряко да не е участвал като прокурор в коментираните производства, жалбоподателят в качеството си на административен ръководител е длъжен да съблюдава визираните норми". Съгласяват се напълно и със становището на ВСС, че "почтеността и благоприличието имат основно значение за доверието, авторитета и цялостната дейност на магистрата".

Кокинов търпи сериозна критика и по повод споделените от него пред Борисов намерения да оглави Софийската апелативна прокуратура, обяснявайки му: "По-високо е. Три граници са. Това е от Благоевград, от Кулата горе до Видин. Пет апелативни прокуратури са в България..."

"Дълбоко укоримо е поведението на жалбоподателя във връзка с търсената от него политическа подкрепа за бъдещо кариерно израстване. Стремежът му да оглави Апелативна прокуратура София не е свързан с конкретни идеи за оптимизиране и подобряване работата на тази институция", смята тричленният състав на ВАС, уточнявайки, че подобно търсене на подкрепа също е "грубо нарушение" на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, според който "при кариерното си израстване, магистратът не трябва да използва лични контакти (връзки, ходатайства) и да предприема действия, които уронват достойнството му".

"Правилата за етично поведение на магистратите не отричат тяхното право на лични и социални контакти. Тези контакти обаче трябва да са обществено приемливи и да не разколебават доверието към магистрата и към органите на съдебната система. Обосновано с атакуваното решение Висшият съдебен съвет е приел, че проведеният разговор от 15.04.2013 г. между Кокинов, Борисов и Найденов създава сериозни съмнения относно моралния интегритет на съдебната власт като цяло, с което накърнява престижа ѝ", аргументират се върховните съдии.

Прокуратурата също смята жалбата за неоснователна

При разглеждането на жалбата на бившия градски обвинител представителят на Върховната административна прокуратура (ВАП) също изразява мнение, че тя е неоснователна и трябва да бъде оставена без уважение.

"Прокурорът от ВАП дава заключение за неоснователност на оспорването. Посочва, че решението на Висшия съдебен съвет е издадено при спазване на материалноправните и процесуалноправните норми, в границите на предоставените на органа правомощия, при необходимия кворум и изискуемо мнозинство. Отчита, че аудиофайловете, приложени на хартиен носител по административната преписка, не са в резултат от експлоатиране на СРС съобразно НПК и Закона за специалните разузнавателни средства, но писмените обяснения на Найденов и на дисциплинарнонаказаното лице потвърждават съдържащата се в тях информация. Доказано е виновното извършване на нарушението, като е налице и причинна връзка, доколкото без реализираното поведение не биха били нарушени правилата на морала и не би се предизвикало отрицателно отношение към съдебната власт", се казва в решението на съда.

В потвърждение на този извод магистратите цитират в мотивите си част от обясненията на Кокинов и Найденов пред дисциплинарния състав на ВСС, предложил на съвета обвинителят да бъде уволнен.

"Аз не съм слушал целия запис, защото усещането е крайно неприятно, но фрагментите които слушам и това което излезе в медиите разпознавам гласа на Борисов, на Кокинов и своя. Не мога да бъда сто процента сигурен, че разговора не е манипулиран, но разговор с подобно съдържание наистина се състоя", твърди бившият земеделски министър пред съдебния съвет.

"Кокинов каза по едно време, че бърза за репетиция за обявяване на резултатите от проверката за СРС. Стана ясно, че репетицията всъщност е оперативка, преди обявяването на резултатите от проверката на СГП по скандала със СРС-тата. Кокинов каза на Борисов, че нещата са сериозни и са подписани от всичките 11 или 13 проверяващи, ще има повдигнати обвинения. За мен не беше изненада да чуя това, тъй като знаех, че Цветанов е разпореждал подобни нерегламентирани мероприятия по отношение на министри, политици, общественици и т.н.", разказва още Мирослав Найденов.

Делото срещу Найденов било поръчка от Цветанов

По-нататък в решението на ВАС са цитирани думите на ексминистъра по отношение на тази част от разговора в Банкя, която засяга образуваното дело срещу него.

"Като се появи се поздравихме, дори се пошегувахме – стори ми се отслабнал (Кокинов – бел.ред.), след което се изкуших да го попитам кой поръча това мое дискредитиране в публичното пространство, свързано с повдигането ми на обвинение за нещо, което се е влачило повече от три години и то в точно подбран определен момент – дни преди номинациите за депутати на ГЕРБ, с цел да ме извади от листите за надпревара. Кокинов ми каза това, което всъщност и аз подозирах, че това е поръчка на Цветан Цветанов – бившия вътрешен министър. Малко след това се появи господин Борисов... След това провокирах Кокинов да потвърди това, което беше коментирал пред мен – да потвърди, че Цветанов е поръчал моето дискредитиране. Кокинов отговори, че трябва тези вътрешни проблеми да си ги коментираме в ГЕРБ, но потвърди пред Борисов, че Цветанов е поръчал моето дискредитиране. Каза, че подробности по делото не знае, тъй като е изолиран от това дело, че то се докладва директно на зам.главния прокурор г-н Сарафов, но се носели клюки, че съм поръчан, някой ми диша във врата, че моя близка по всяка вероятност ще бъде използвана от прокуратурата, за да бъда дискредитиран. Каза, че личното му мнение като прокурор е, че това е абсолютно скалъпено обвинение, което няма да издържи. След което те започнаха с Борисов друг разговор по отношение на намерение на Кокинов да кандидатства за апелативен прокурор", спомня си Найденов пред ВСС.

Самият Кокинов твърди пред дисциплинарния състав на съдебния съвет, че по време на разговора е споделял само "информация от изнесеното по медиите", както и че казал на Борисов за плановете си да стане апелативен прокурор "чисто приятелски".

"Разговор между мъже, както правят повечето българи"

"Що се касае до другите разговори, които проведохме в дома на г- Борисов – всичко, което съм коментирал относно сексуалността на този или онзи беше под формата на шега, разговор между мъже, както правят повечето българи. В крайна сметка това беше частен разговор, в частен дом, нерегламентирано записан... Позволявахме си един по фриволен тон, защото се познаваме отдавна. Безкрайно ми е неприятно, че частни разговори бяха изнесени в публичното пространство и си задавам риторичен въпрос – ако вкъщи водя разговор с жена си и някой го запише и изнесе, това по-малко укоримо ли е", възмущава се Кокинов в обясненията си пред ВСС.

"Магистратът трябва да избягва действия и постъпки, явяващи се в разрез с утвърдените в обществото разбирания за благоприличие. За участниците в него разговорът е бил "фриволен и шеговит на места" като "между мъже", но тази оценка не може да замени неговата истинска същност, детерминирана от използвания на моменти вулгарен език при оценка на личните и професионални качества на обсъжданите лица", смята обаче Върховният административен съд.

По повод аргумента, посочен в жалбата на Кокинов – че ВСС е демонстрирал предубеденост по неговия казус, обявявайки становище по скандала още преди да се произнесе по дисциплинарното му производство, върховните съдии Марчева, Тодоров и Гунчев смятат и него за неоснователен.

"На 26.04.2013 г. по повод публичното оповестяване на разговора между Кокинов, Борисов и Найденов ВСС е обявил на сайта си становище, което гласи: "Независимо дали записа е истински или манипулиран, той нанася тежки и непоправими вреди върху авторитета на съдебната система и на държавата". Начинът, по който е формулирана декларацията, показва безпристрастност и липса на предварително заявено отношение на ВСС към дисциплинарноотговорното лице, както и към останалите двама участници в разговора. В текста ѝ се съдържа принципно отношение към подобни прояви, уронващи престижа на съдебната власт", категоричен е ВАС.

Решението обаче не е окончателно и Кокинов ще може да го обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Кокинов ще трябва да обжалва, за да стане адвокат

По закон дисциплинарно уволнен магистрат не може да се впише като адвокат в продължение на две години от освобождаването си. В момента Кокинов работи като юридически консултант в кантората на Иво Найденов и дори си позволява да съветва юриста по делото за убийството на Яна Кръстева, по което той защитава обвинения като неин убиец Николай Русинов-Чеци.

Според много юристи и магистрати неформалния ангажимент на Кокинов точно по този казус също е доста морално укорим при положение, че докато беше ръководител на Градската прокуратура, Чеци веднъж бе оневинен от разследващите въпреки наличието на множество косвени доказателства за вината му.

Веднага след избухването на скандала със записа на разговора между Кокинов, Борисов и Найденов, Кокинов подаде две оставки. Първата бе градски обвинител, а втората като прокурор. ВСС обаче прецени, че трябва да образува първо дисциплинарно производство срещу Кокинов, което вече означаваше, че няма как да му гласува оставката. Ако тя бе приета, той щеше да напусне прокуратура с около 100 000 лева обезщетение.

Изненадващият крах на кариерата на градския прокурор на София се случи на 26 април, когато към медиите контролирано изтекоха аудиозаписи от незаконно подслушване на разговора му с бившия премиер Бойко Борисов и разследвания за корупция бивш земеделски министър Мирослав Найденов. Срещата между тримата се бе провела няколко дни по-рано в къщата на лидера на ГЕРБ в Банкя.

Особено запомняща се бе репликата на Кокинов към Борисов по повод действията на Сотир Цацаров начело на прокуратурата: "Не ми се подсмихвай, ти си го избира". Другата символна реплика на Кокинов бе: "Гърча се кат' червей", с която той описваше положението си в държавното обвинение след избора на новия главен прокурор в края на миналата година.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?