Бизнес асоциация прогнозира 0.6% ръст в България за 2012 г.

Бизнес асоциация прогнозира 0.6% ръст в България за 2012 г.

Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е за 0.4-0.6% ръст на БВП за 2012 г. спрямо 2011 г., съобщиха от асоциацията.

Според АИКБ прогнозата за 1.9% ръст на БВП за 2013 г. е оптимистична, пише в съобщението.

АИКБ категорично подкрепя тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 40 на сто от БВП, а именно - равнището от 38.8 на сто в проекта за бюджет за 2013 г.

АИКБ подкрепя и данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж.

Асоциацията подкрепя и прогнозирания дефицит в проектобюджета от 1.25%.

Организацията отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно приключване на реформите, особено в здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко преразпределяне на национален доход през бюджета в България (38.8 на сто от БВП) спрямо средноевропейското ниво (49.1 на сто) разходите за отбрана и сигурност в България (3.6 на сто от БВП) са на средноевропейско ниво (3.5 на сто), докато разходите за образование (3.5 процента в България) са значително под средноевропейските (5.5 на сто).

Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат предприети мерки за промяна, подчертава от АИКБ.

АИКБ предлага Националния план за действие по заетостта за 2013 г. да бъде увеличен с поне 10-15 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес