Бизнес и синдикати се включват в комитетите на МС по европрограмите

Социалните партньори на правителството - синдикати и работодатели, ще участват като наблюдатели в заседанията на секторните подкомитети за наблюдение на предприсъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД, Това предвиждат приетите днес от правителството изменения в решението за учредяване на съвместния комитет за наблюдение и на секторните подкомитети. Включването на синдикати и работодатели е в съответствие с принципите за партньорство на Европейския съюз, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът се надява участието на социалните партньори да доведе до по-голяма прозрачност във финансовия мониторинг върху проектите по предприсъединителните програми, тъй като секторните подкомитети следят за изпълнението на съответната програма, спазването на сроковете и т.н. Те са органите, които трябва да установяват слабостите при изпълнението на съответните проекти и ще предлагат промени в управлението им за по-висока ефективност.

Споделяне

Още от Бизнес