Бизнес клиентите може да се отчетат сами до 6 ноември заради новите цени на тока

Бизнес клиентите може да се отчетат сами до 6 ноември заради новите цени на тока

До 6 ноември бизнес клиентите на електроснабдителните дружества ЕВН и "Енерго-Про" може сами да отчетат консумацията си до края на октомври преди влизането в сила на по-ниската цена на такса "задължение към обществото", която ще се отрази върху тарифите за предприятията, но не и за бита.

Онези от бизнес потребителите, които не се възползват от възможността за самоотчет, ще се извърши регулярното засичане на електромерите.

Тяхната консумация ще бъде пропорционално разпределена по старата и новата цена в зависимост от броя на дните преди и след промяната, включени в техния индивидуален отчетен период, обясниха от "Енерго-Про". Консумираната електрическа енергия ще бъде отразена във фактурите в два подпериода - по старите цени до 31 октомври и по новите цени от 1.11.2015 г. до датата на регулярния отчет.

От ЕВН обясниха, че при редовния отчет количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през октомври 2015 г. до 31 октомври 2015 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период. Енергията по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 ноември 2015 г. до датата на отчитане през ноември 2015 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 31 октомври 2015 г. включително и потребление по нови цени от 1 ноември 2015 г. Тези фактури предстои да се заплащат след 1 декември 2015 г., заявиха от ЕВН.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?