Бизнес клиентите на ЕВН могат да коригират получаваната мощност

Стопанските клиенти на компанията ЕВН, снабдяваща в електроенергия Югоизточна България, могат да коригират стойностите на до момента предоставената им мощност, съобщиха от компанията в четвъртък.

Дружеството вече и изпратило писма до над 46 000 свои бизнес потребители с предоставена мощност над 15 kW. Към всяко уведомление е приложена експертна оценка на “ЕВН България Електроразпределение” за мощността, която клиентът ползва по обекти.

Ако той не е съгласен с данните, има право да заяви мощност, която той смята, че реално ползва неговият обект. За целта трябва да попълни приложената към писмото декларация и да я изпрати на указаните пощенски или електронни адреси до края на октомври. Ако пък потребителят е съгласен с предоставяната му мощност, не е необходимо да прави каквото и да било, обясняват от дружеството.

Бизнес клиенти, които не са получили уведомителни писма, но имат нужда от заявяване на по-голяма мощност, могат да се обърнат към местния Клиентски Енергоцентър или да се свържат с Центъра за обслужване на клиенти на дружеството.

След като получи заявките за корекции ще бъде адаптирана мрежата съгласно предоговорените мощности и ще се провери съответствието между поисканите и реално ползвани от клиентите мощности.

От ЕВН посочват, че настройката на мрежата им според реалното консумацияна електричество ще доведе до по-голяма сигурност на доставките и предотвратяване на претоварвания, заради ползване на по-голяма от заявената мощност.

Споделяне

Още от Бизнес