Бизнес климатът продължава да се влошава и през октомври

Бизнес климатът продължава да се влошава и през октомври 2009 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ) в сряда. Според анкетите на института равнището на общия показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта в сравнение със септември.

Показателят се е увеличил единствено в отрасъл промишленост (с 2.1 пункта), заради по-високи очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на промишлените предприятия през следващите шест месеца.

Леко повишен оптимизъм има и в очакванията за производствената активност и износа през следващите три месеца, съпроводено обаче с намерения за съкращаване на заетите в отрасъла.

Бизнес анкетата отчита също забавяне на спада на производствената активност. За последния месец и оценките за осигуреността на производството с поръчки от страната и от чужбина леко се подобряват, като през октомври поръчките осигуряват производство за 4.1 месеца напред. Преди една година обаче тази осигуреност е била за 5.9 месеца. Средното натоварване на мощностите в промишлеността за последните три месеца (от юли до октомври) се покачва с 0.9 пункта и достига 64.8%.

През октомври 2009 г. съставният показател "бизнес климат в строителството" се влошава с 8.6 пункта спрямо предходния месец. Строителната активност се оценява като намалена, а и прогнозите за следващите три месеца са в същата посока. Осигуреността на производството с поръчки продължава да намалява, а очакванията за следващите шест месеца са спадът да продължи. Очаква се и намаление на персонала. Предприятията, които предвиждат намаление на продажните цени, продължават да са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци, в резултат на което за единадесети пореден месец балансовият показател е отрицателен (минус 10.1%).

Съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” през октомври се понижава с 0.5 процентни пункта в сравнение с предходния месец. Предприятията не очакват съществена промяна в бизнес състоянието си през следващите шест месеца. Обемът на продажбите през последните три месеца намалява, но с по-бавни темпове. Въпреки че прогнозите за продажбите през следващите три месеца не са по-добри, очакванията за поръчките към доставчиците са по-благоприятни (балансовият показател се покачва с 4.2 процентни пункта).

Повишава се делът на мениджърите, които посочват конкуренцията в бранша като проблем за дейността им. Обичайно през годините най-силни фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в търговията на дребно, са търсенето и конкуренцията. По отношение на цените в търговията на дребно анкетата не отчита очаквания за увеличаването им.

През октомври 2009 г. съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” отбелязва понижение с 1.4 пункта. Продължава започналото от август низходящо развитие на бизнес конюнктурата в отрасъла след слабото възстановяване през периода март - юли 2009 година.

Търсенето на услуги през последните три месеца е намаляло, а и очакванията за следващите три месеца са неговият обем да продължи да се свива. Същевременно се предвижда и по-нататъшно съкращаване на персонала. По отношение на продажните цени в сектора на услугите предприемачите продължават да предвиждат, че ще има намаление през следващите три месеца.

Споделяне

Още от Бизнес