Бизнес климатът се подобрява през май

Бизнес климатът се подобрява през май

Общият показател на бизнес климата през май нараства с 5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт в понеделник.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 4.1 пункта спрямо април в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

"Бизнес климатът в строителството" нараства с 6.7 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.
Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по-оптимистични. Същевременно обаче анкетата отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

"Бизнес климатът в търговията на дребно" нараства със 7.3 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно.

"Бизнес климатът в сектора на услугите" се повишава с 2.4 пункта.

Споделяне

Още от Бизнес