Бизнес климатът у нас се подобрява за трети пореден месец

Оптимизъм в промишлеността и услугите, песимизъм в строителния бранш и търговията

Бизнес климатът у нас се подобрява за трети пореден месец

Бизнес климатът в страната се подобрява за трети пореден месец макар темпото да се забавя. За март покачването е с 0.9 пункта, при 3.8 пункта ръст през януари и 1.2 пункта през февруари. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Стопанската конюнктура се влоши през декември с 1.1 пункта, след като през ноември прекъсна серията от пет поредни понижения, започнала през юни. През май 2014 г. индикаторът почти бе достигнал дългосрочната си средна стойност, отчитайки близо 5.5-годишен връх.

Повишението на бизнес климата през март се дължи на оптимизма на мениджърите в сектора на промишлеността и услугите, докато ръководителите в строителния бранш и търговията са песимистично настроени.

Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, следван от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени мениджърите от всички отрасли предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

В промишлеността повишението на нагласите с 2.3 пункта се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност обаче се оценява като леко намалена. Очакванията на мениджърите за развитието на сектора през следващите три месеца са по-резервирани.

Бизнес климатът в строителство се влошава с 3.6 пункта. Причината е, че предприемачите в бранша оценяват състоянието на предприятията си на задоволително, което е нормално за сезона, тъй като по това време на годината строителите обикновено почиват. В същото време очакванията им са по благоприятни за състоянието на фирмите през следващите шест месеца и за строителната активност през следващите три месеца.

В търговията на дребно стопанската конюнктура се влошава с 1 пункт. Това се дължи на по-умерените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за развитието на търговията през следващата половин година обаче се подобряват, като и очакванията им за обема на продажбите през следващите три месеца.

При услугите има ръст от 4.4 пункта главно поради подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги обаче мненията им са по-резервирани.

Споделяне

Още от Бизнес