Бизнес климатът у нас се влошава пети пореден месец

Бизнес климатът у нас се влошава пети пореден месец

Общият показател на бизнес климата в България октомври се понижи през октомври с 0.5 пункта след спад с 2,6 пункта през септември. Това е влошаване на стопанската конюнктура за пети пореден месец и се дължи на понижение на бизнес климата в промишления и в сектора търговия на дребно при единствено подобрение на строителния сектор, показват обявени във вторник данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява с 1.1 пункта през октомври след отбелязания месец по-рано спад с 2.2 пункта. Причината е във влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състояние на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ обаче отчита по-благоприятна оценка на предприемачите за притока на нови поръчки през последните три месеца, което е съпроводено и с подобрени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основни фактори, затрудняващи развитието на промишления отрасъл, показва днешното проучване на НСИ. Мениджърите очакват да се запазят нивата на цените през следващите три месеца.

През октомври повишение с 2.1 пункта, след спад със 7.3 пункта през септември, бележи показателят "бизнес климат в строителството", главно поради по-благоприятни оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. Според тях настоящата строителна активност обаче отчита намаление в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Поредно влошаване регистрира активността в търговията на дребно, която е намаляла с още 2.9 пункта след регистрирания през септември спад от 1.2 пункта, заради по-неблагоприятните оценки на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Секторът на услугите остава приблизително на равнището си от септември, но мениджърите са по-оптимистични за състоянието през следващите шест месеца.

Новите данни потвърждават негативните икономическа тенденции, стартирали от юни, след като през май общият показател на бизнес климата в България докосна, но не успя да преодолее дългосрочно осредненото си ниво за пръв път шест години насам.

Лъч на надежда дава само подобрението на стопанската конюнктура в строителния сектор, но този бизнес е силно зависим от сезонни фактори и в частност от предстоящата зима, когато по принцип има свиване на активността в строителната сфера.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес