Бизнес климатът у нас се влошава през юни

През юни 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.0 пункт спрямо предходния месец заради по-неблагоприятно развитие в промишлеността и услугите, съобщи Националният статистически институт в петък. Несигурната икономическа среда тревожи компаниите във всички отрасли, не се очаква повишение на цените през следващите три месеца.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 1.8 пункта в сравнение с май поради по-песимистичните оценки на промишлените предприемачи за сегашното състояние на предприятията. Същевременно производствената активност се оценява като леко подобрена, а в очакванията за бизнес състоянието и дейността в отрасъла през следващите месеци са умерено оптимистични.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, посочвани от предприятията като пречка за развитието на бизнеса им.

В услугите влошаването на бизнесклимата е с 5.6 пункта в сравнение с май заради влошени оценки за бъдещото състояние на компаниите. Търсенето е намалено като не се очаква това да се промени.

Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ развитието на бизнеса в отрасъла, следвана от конкуренцията в бранша, сочат данните на НСИ.

Само в строителството бизнес климатът се подобрява през юни с 4 пункта. Строителната активност се подобрява, но прогнозите за следващите три месеца не са оптимистични заради несигурната среда. Конкуренцията и финансовите проблеми са основните проблеми в сектора.

В търговията на дребно няма промяна спрямо предишния месец, а прогнозите за следващите шест месеца са благоприятни. Търговците планират да увеличат поръчките към доставчиците, а продажбите им да се увеличат.

Най-сериозните фактори, затрудняващи дейността в бранша, продължават да са несигурната икономическа среда, конкуренцията и недостатъчното търсене.

Споделяне

Още от Бизнес